Till innehåll på sidan

Giftiga ämnen i tatueringsfärger

– Vår studie rekommenderar att myndigheterna ska utföra fler kontroller, och att konsumenter som vill tatuera sig ska vara försiktiga och välja seriösa, licensierade aktörer, säger KTH-forskare Yolanda Hedberg. (Foto: TT Bild)
Publicerad 2020-06-22

En forskargrupp på KTH har undersökt 73 prover på tatueringsfärger. Majoriteten av proverna klarade inte lagkraven på innehållsförteckning och gränsvärden för giftiga ämnen.
Nu manar forskarna till försiktighet när det gäller permanenta tatueringar.

Kemiforskaren Yolanda Hedberg  har lett en övergripande kartläggning av vanliga tatueringsfärgers innehåll och varudeklaration, i ett samarbetsprojekt mellan Region Stockholm och kemistudenter från KTH.

Totalt 73 tatueringsfärger samlades in från återförsäljare av tatueringsfärger i butik och online. Etiketter och innehåll undersöktes för att se om lagkraven uppfylldes.
– Vi fann att hela 90 procent av proverna inte klarade kraven från den europeiska resolutionen ResAP 2008(1) , konstaterar Yolanda Hedberg.

– När vi analyserade de potentiellt skadliga kemiska substanserna i tatueringsfärgerna såg vi att producenterna inte följt europeisk lagstiftning och rekommendationer, säger Yolanda Hedberg. Foto: Håkan Lindgren

Lagstiftning inom EU och i Sverige kräver korrekt produktinformation om tillverkarens namn och adress, LOT-nummer, bäst före-datum, sterilitet, samt fakta om hur produkten ska lagras.

När det gäller metaller och föroreningar ställer Europarådet och Läkemedelsverket strikta krav på maxhalter i produkterna, och avråder helt från användning av vissa pigment.

– Tyvärr fann vi otillåtna mängder av giftiga ämnen och pigment i flera av färgerna. Och vissa metaller och pigment i permanenta tatueringar kan leda till svårläkta eksem, ibland med dramatiska följder. Allergiska reaktioner kan även uppstå långt efter att tatueringen har gjorts, säger Yolanda Hedberg.

Vad kan man göra om man har drabbats av den sortens reaktion och svårläkt eksem?
– Man ska kontakta en hudläkare för vidare utredning och behandling.

Hjälper det att ta bort tatueringen med laser?
– Förmodligen inte, för pigmenten bara sprids. I värsta fall kan symptomen förvärras. Hudläkare måste i stället kontaktas, poängterar Yolanda Hedberg.

Vilka råd kan du ge personer som vill tatuera sig?
– Köp inte in och använd inte okända tatueringsfärger som inte registrerats av Läkemedelsverket. Och tänk på att även registrerade färger kan innehålla farliga ämnen – andelen tatueringsfärger ute på marknaden som har kontrollerats av Läkemedelsverket är tyvärr ännu mycket liten, säger Yolanda Hedberg.

En hudallergi innebär en immunreaktion mot ett kemiskt ämne. I dag förekommer över 4300 kända allergiframkallande ämnen i produkter som smink, hårfärger och tatueringsfärger. Minst 12 procent av svenskarna beräknas ha tatuerat sig. Foto: Håkan Lindgren

Dessutom varnar hon för att vissa allergitester rekommenderas felaktigt av flera av färgproducenterna – tester som enligt instruktioner på produkten ska utföras på ett sätt som inte godkänns av hudläkare och dermatologer.

– I värsta fall kan själva allergitesterna leda till att en person utvecklar en allergi, säger Yolanda Hedberg. Eftersom allergitesterna inte kan skydda mot en framtida allergi så kan de inte heller fungera som en ”juridisk säkerhet” för tillverkaren.

Daniel Ullmark (student), An Na Lay (student), Leila Josefsson (postdoktor och handledare, KTH, analytisk kemi), Anna Bevin (student), Jessika Hagman (student), Yolanda Hedberg (docent och handledare, KTH, projektledare).


Tatueringsfärger klassas inte som kosmetika utan har egen nationell lagstiftning i Sverige. Läkemedelsverket är utsedd myndighet för tillsyn av tatueringsfärger.

Rapporten, som publiceras nästa år, har skickats till Läkemedelsverket där det finns stort intresse för att ta del av resultatet.

Katarina Ahlfort

Föroreningar som forskarna fann i tatueringsfärgerna:

 • Förhöjda halter av metallerna barium och strontium upptäcktes i flera prover.
 • Höga halter av aluminium och titan förekom i nästan alla prover.
 • Spår och ibland höga halter av de allergena metallerna nickel och krom fanns i alla prover.
 • Arsenik, kvicksilver och bly fanns i ett prov vardera.
 • Redan kända allergiframkallande pigment deklarerades och bekräftades i 17 av 53 prover.
 • Fyra prover deklarerade pigment som anses olämpligt enligt Kosmetikaförordningen.
 • Minst föroreningar hittades i svarta, vita och bruna färger.

Fakta om projektet

 • Rapporten “Chemical analysis of hazardous substances in permanent tattoo inks available on the market” publiceras i forskningsdatabasen DIVA 2021.
 • Medlemmar i forskargruppen: Daniel Ullmark (student), An Na Lay (student), Leila Josefsson (postdoktor och handledare, KTH, analytisk kemi), Anna Bevin (student), Jessika Hagman (student), Yolanda Hedberg (docent och handledare, KTH, projektledare), Marie-Louise Lind (forskare och handledare, CAMM, Region Stockholm), Åsa Emmer (professor, examinator, KTH), Walter Gössler (professor, samarbetspartner, universitet Graz, Österrike).
 • Forskargruppen arbetar för att färdigställa en vetenskaplig artikel utifrån rapporten, bland annat genom att utföra kompletterande mätningar av organiska pigment.
 • Forskningen möjliggjordes av projektet (PAUS) som främjar samverkan mellan universitet och samhälle, i det här fallet Region Stockholm.
Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-06-22