Skip to main content

Linda Söderlindh

Profile picture of Linda Söderlindh

Lecturer in Engineering Com.

Details

Telephone
Address
BRINELLVÄGEN 68

Researcher

Researcher ID

About me

Att göra sin kompetens tillgänglig i olika situationer och för olika målgrupper är en nödvändighet för dagens ingenjörer. Lika viktigt är också att förstå hur vetenskapliga framsteg kan och behöver kommuniceras för att få reella konsekvenser för vårt samhälle och vår omvärld.

Jag undervisar i teknikvetenskaplig kommunikation och retorik i både tal och skrift med målet att stärka de kommunikativa kompetenserna hos KTH:s studenter, doktorander och personal. Min bakgrund är främst i retorik där mina intresseområden omfattar såväl klassisk som modern retorikteori, förhandling- och presentationsteknik, tvärkulturell retorik, forskningskommunikation, vetenskapligt skrivande samt praktisk retorikdidaktik och -undervisning.

Jag är även doktorand i retorik vid Örebro universitet där jag studerar krisretoriken vid regeringens presskonferenser i samband med Tsunamikatastrofen 2004.

Kontakta mig gärna om du har frågor om retorikundervisning och -coaching för dig som studerar, forskar eller på annat sätt är verksam vid KTH!


Courses

Communicating Research beyond the Academy (FLS3107), course responsible, teacher | Course web

Degree Project in Computer Science and Engineering, First Cycle (DA150X), assistant | Course web

Degree Project in Engineering Chemistry, First Cycle (KA103X), teacher | Course web

Degree Project in Industrial Technology and Sustainability, First Cycle (ML150X), teacher | Course web

Degree Project in Subject-Based Teaching and Learning, Second Cycle (LT201X), teacher | Course web

Engineering Skills (II1300), assistant, teacher | Course web

Engineering Skills in Engineering Mathematics (SA1006), assistant | Course web

Introduction to research studies at the ITM School (FLF3019), course responsible | Course web

Practical Rhetoric for Digital Presentations (LS143V), examiner, course responsible, teacher | Course web

Professional Rhetoric for Engineers (LS142V), examiner, course responsible | Course web

Professional Writing for Engineers (LS141V), examiner, teacher, course responsible | Course web

Programme Integrating Course in Computer Science Engineering (DD1390), assistant | Course web

Programme Integrating Course in Engineering and Education, year 2 (LT1042), teacher | Course web

Programme Integrating Course in Engineering and Education, year 3 (LT1043), teacher | Course web

Rhetoric - the Art of Persuasion (LS1464), examiner, course responsible, teacher | Course web

Software Engineering in Project Form (DD1367), assistant | Course web

Sustainabillity for Industry (ML1502), teacher | Course web

Vehicle Engineering (SD1002), teacher | Course web

Writing in the Engineering Profession (DA1600), examiner, course responsible, teacher | Course web