Dynamisk programmering 1.3

  • Vid beräkning av Fibonaccitalen räcker det att spara dom två senaste delproblemens värde. Går det på liknande sätt att slippa spara hela historiken vid beräkning av längsta växande delföljd?
    Svar: Nej, i rekursionen för längsta växande delföljd ingår alla tidigare beräknade delproblems värden. Man behöver därför spara hela historiken.
  • Titta på tredje videon om dynamisk programmering.
  • Klicka sedan här för att gå vidare till sista sidan i den här delen.
Feedback News