Dynamisk programmering 2.2

 • Frågan var:
  Vad är lämpliga dellösningar för en dynamiskprogrammeringsalgoritm för triangelstigsproblemet?

  a) V[i,j]=värdet på bästa stigen från toppen ner till elementet tex:\displaystyle a_{ij}
  Dessa dellösningar fungerar för dynamisk programmering, men rekursionen blir ganska krånglig, eftersom den kommer att se olika ut för element inuti triangeln, på vänsterkanten och på högerkanten.
  b) V[i,j]=värdet på bästa stigen från toppen till botten som passerar elementet tex:\displaystyle a_{ij}
  Detta fungerar inte som dellösningar eftersom det inte går att bygga en rekursion på dom.
  c
  ) V[i,j]=värdet på bästa stigen från elementet tex:\displaystyle a_{ij} ner till botten
  Dessa dellösningar fungerar och ger en enkel rekursion, så c) är att föredra.
 • Anta att dellösningarna väljs som i c) ovan. Svara sedan på följande två frågor:
 • Vad är värdet på maximala triangelstigen uttryckt i V[i,j]?
 • Basfallen för rekursionen är V[n,j]=tex:\displaystyle a_{nj}
  Rekursionssteget är V[i,j]=tex:\displaystyle a_{ij}+ ???
  Vad är ???
  a) max(V[i-1,j], V[i-1,j+1])
  b) max(V[i,j-1], V[i,j+1])
  c) max(V[i+1,j], V[i+1,j+1])
 • Svaren visas i andra videon.
 • Svara på följande färgfråga:
  Vilken beräkningsordning är lämplig för den angivna rekursionen för triangelstigsproblemet?
  färgsvarsalternativ
 • Klicka här för att se svaret på frågan och nästa video.

Feedback News