Dynamisk programmering 2.3

Läsanvisning till kursboken

På sida 261-290 i Kleinberg-Tardos kan du se fler exempel på konstruktion av dynamiskprogrammeringsalgoritmer.

Nästa föreläsning

Klicka här för att komma till nästa video.

Feedback News