Lärare

Kursledare och föreläsare är Viggo Kannviggo@csc.kth.se och Stefan Nilsson snilsson@csc.kth.se

Det står var och en fritt att välja övningsgrupp eller byta grupp under kursens gång. Övningsassistenter är:

  1. Emma Nimstad, normalsvår grupp
  2. Marcus Dicander, lite svårare grupp
  3. Susanna De Rezende, lite enklare grupp på engelska

Det finns också ett antal ytterligare personer som är labbhandledare och tar emot mästarprovsredovisningar.

Feedback News