Dynamisk programmering 2

Detta är materialet till föreläsning 10 den 19 september 2016. Vi använder omvänd undervisning (flipped classroom) för detta moment i kursen, vilket innebär att du före föreläsningen ska titta på dessa videor och försöka svara på tillhörande småuppgifter. Om du undrar något efter att ha gått igenom materialet får du gärna använda kommenterafunktionen för att ställa frågor som kan besvaras på föreläsningen. I övrigt kommer föreläsningen att bestå av problemlösning gruppvis och gemensamt.

 • Titta först på denna video.
 • Svara på frågan:
  Vad är lämpliga dellösningar för en dynamiskprogrammeringsalgoritm för triangelstigsproblemet?
  a) V[i,j]=värdet på bästa stigen från toppen ner till elementet tex:\displaystyle a_{ij}
  b) V[i,j]=värdet på bästa stigen från toppen till botten som passerar elementet tex:\displaystyle a_{ij}
  c
  ) V[i,j]=värdet på bästa stigen från elementet tex:\displaystyle a_{ij} ner till botten
 • Klicka här för att få se svaren och nästa fråga.

Feedback News