Betygskriterier

Målrelaterade betygskriterier i DD1352 
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

målEDCBA
utveckla algoritmer med datastrukturer för enkla problem givet en konstruktionsmetod [C-kriteriet] givet ledtråd för icketriviala problem [A-kriteriet] givet ledtråd för svårare problem med den metod som passar bäst
examineras med labbar (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
implementera algoritmer med datastrukturer efter funktionsspecifikation och efter detaljerad algoritmisk specifikation, med hänsyn taget till effektivitet
examineras med labbar
analysera algoritmer med avseende på effektivitet förklara principerna, analysera enklare algoritmer analysera svårare algoritmer givet ledtråd analysera svårare algoritmer
examineras med labbar och teoritenta (för nivå E), mästarprov 1 och muntlig tenta
analysera algoritmer med avseende på korrekthet förklara principerna, förklara ett givet korrekthetsbevis framställa grundläggande idé för korrekthetsbevis framställa grundläggande idé och givet ledtråd genomföra fullständiga korrekthetsbevis [A-kriteriet] givet ledtråd genomföra fullständiga korrekthetsbevis med invarianter
examineras med mästarprov och muntlig tenta
jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet 
examineras med labbar, teoritenta och mästarprov 1
definiera och översätta centrala begrepp som P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet 
examineras med teoritenta och mästarprov 2
jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av reduktioner förklara principerna, utföra enklare reduktioner mellan givna problem [C-kriteriet] givet ledtråd visa NP-fullständighet eller oavgörbarhet [A-kriteriet] givet ledtråd utföra konstruktionsreduktioner
examineras med labb 4 och teoritenta (för nivå E), mästarprov 2 och muntlig tenta
förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitet förklara behovet förklara principerna konstruera enkla heuristiker eller totalsökningsalgoritmer [A-kriteriet] givet ledtråd konstruera och analysera approximationsalgoritmer eller heuristiker, eller visa undre gränser för approximation
examineras med teoritenta (upp till betyg C) och muntlig tenta eller labb 4-extrauppgift (för betyg A+B)

Kursen har tre graderade Ladokmoment: mästarprov 1, mästarprov 2 och tenta. 

Slutbetyget är det lägsta av dessa tre betyg.

Feedback News