Före kursstart

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och övningar täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

Dessa kan köpas i ett inplastat bokpaket på kårbokhandeln för 670 kronor. Supplementet kan även köpas löst för 120 kronor.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd via Funka:
https://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning
Informera dessutom kursledaren om du har särskilda behov. Visa då upp intyg från Funka.

Feedback News