Jörgen Eklund

Jörgen Eklund, forskare på enheten för Ergonomi

Enhetschef, Professor

Telefon: 08-790 4866

E-post: Jörgen Eklund  

Min forskningsprofil vid enheten för Ergonomi

Min forskning har främst fokuserat tillämpad ergonomi, t ex MTO tillämpningar, utformning av industriella produktionsarbeten, industrimiljöer, förararbetsplatser, och annan arbetsplatsutrustning. Under senare år har forskningen breddats till att också omfatta vården, och också företagshälsovård. Speciellt har jag inriktat mig på hur kvaliteten kan förbättras som en följd av ergonomisk utformning av arbeten och arbetsplatser, och hur sådana utvecklings- och interventionsprojekt kan bedrivas. Vidare har jag bedrivit forskning om produktutveckling av ergonomiska produkter, bl a med den japanska metodologin Kansei Engineering, men också utifrån ett systemperspektiv som inkluderar systemeffektivitet. Flera forskningsprojekt har behandlat Lean inom industri och offentlig sektor. Forskningen har utgått från att individperspektivet (säkerhet, hälsa och välbefinnande) måste kopplas ihop med verksamhetsperspektivet (kvalitet, effektivitet och störningsfria verksamhetssystem). Forskningen har bekräftat att tillämpningen av ergonomisk kunskap är avgörande för arbetsresultaten i termer av kvalitet och produktivitet och därmed också för organisationens konkurrenskraft.

Examina

Docent vid Linköpings Tekniska Högskola, 1991

Doctor of Philosophy in Industrial Ergonomics, University of Nottingham, UK - 1986

Skyddsingenjörsexamen ASS, Stockholm (meritvärde 40p) - 1978

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg - 1976

Övriga universitetsutbildningar i bl a matematik, engelska, pedagogik, sociologi och psykologi

Pedagogisk verksamhet

Kursansvarig, examinator och föreläsare för över tio fristående kurser

Kursansvarig, examinator och föreläsare vid ett stort antal kurser inom grundutbildningen (civ ing, ing, PA, YTH)

Byggt upp, ansvarig, examinator, föreläsare och handledare i magisterutbildningen i ergonomi

Kursansvarig, examinator och föreläsare vid ett flertal forskarutbildningskurser

Handledare för över 40 examensarbeten

Huvudhandledare för 22 doktorander som hittills avlagt 14 licentiatexamen och 8 doktorsexamen, och har bihandlett ytterligare 7 doktorander.

Anställningar

Professor, Industriell ergonomi, KTH, 2008-

Forskningsledare vid HELIX, Linköpings universitet 2006-

Professor, Industriell Arbetsvetenskap, Linköpings Tekniska Högskola 1999-2007

Tf professor, Kvalitetsteknik, Linköpings Tekniska Högskola 1999-2000

Forskningsledare och stf chef vid CMTO, Linköpings Universitet 1995-2006

Universitetslektor, Linköpings Tekniska Högskola 1994-1999

Tf professor, Industriell Arbetsvetenskap, Linköpings Tekniska Högskola 1990-1994

Forskn ass/expert deltid, Linköpings Tekniska Högskola 1983-1990

Konsult, Saab-Scania Consult AB, halvtid 1986-1990

Teknisk chef, Mjölby Företagshälsovårdscentral AB 1979-1986

Skyddsingenjör, Mjölby Företagshälsovårdscentral AB 1976-1979

Projektutredning, Svenska Gjuteriföreningen ca 6 mån 1976

Utmärkelser, utnämningar och uppdrag (urval)

IEA Fellow, 2011

The Ergonomics Design Award, 2010

Emerald Literati Network Awards for Excellence, 2009

Ledamot av Arbetsmiljöpolitiska rådet, 2008-

Expert för Arbetsdomstolen, 2005

Ledamot av Forskningsrådet FORSS 2002-2005

Ledamot av Ledamot av programråd vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 2001-2002

Prioriteringskommitté, VINNOVA 2001-2005

Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins framtidsstudie ”Teknisk Framsyn” 1999-2000

Best Paper Award, The International Conference on TQM and Human Factors 1999

Styrelseledamot Nordiska Ergonomisällskapet 1990-1993

Styrelseledamot Ergonomisällskapet Sverige 1990-1994

Bedömd professorskompetent 1993

Docent vid Linköpings Tekniska Högskola 1991

Förstapristagare i Ljuskulturs pristävling "Årets Ljus 1989"

Forskningsverksamhet

Projektledare för ett 35-tal forskningsprojekt, från forskningsråd eller motsvarande
Författare till 271 publikationer, varav 51 publicerade eller inlämnade till internationella refereegranskade vetenskapliga tidskrifter

Till sidans topp