Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arkitektutbildning, arkitekt, 300 hp

Arkitektutbildningen på KTH ger dig färdigheter inom ett område som verkar mellan konst och vetenskap. Som arkitekt utvecklar du framtidens konstruktioner och miljöer för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Utbildningen uppfyller EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv vilket gör att du kan jobba internationellt efter examen.

Studenter på Arkitektskolan har undervisning

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildningens första tre år

Arkitektur 100%

Jämför med annat program

Möjligheter med arkitektur

Arkitektur handlar om allt mänskligt byggande och formgivande av miljön runt omkring oss. En viktig uppgift för arkitekter är att skapa hållbara livsmiljöer i en tid där vi måste minska vår miljöpåverkan och anpassa våra samhällen efter en växande befolkning och ett förändrat klimat. Det sker en snabb utveckling inom globalisering, urbanisering och digitalisering som ger arkitekter spännande utmaningar för en lång tid framöver. Exempelvis beräknas 70% av jordens befolkning bo i städer om 50 år, vilket kräver utformande av nya stadsmiljöer där arkitekten har en viktig uppgift i att se till att staden är till för alla.

Utbildning

Under utbildningen är det centrala ämnet arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i projektform och utöver det läser du kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. Arkitektutbildningen är organiserad i tre år på grundnivå följt av två fördjupningsår på avancerad nivå. Det är möjligt att avlägga kandidatexamen efter de tre första åren, men det är inte ett krav. Under det fjärde och femte året sker projektundervisningen i en serie valbara studior. Du läser även seminariekurser som anknyter till aktuell forskning inom arkitekturområdet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete och det finns goda möjligheter att göra en del av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-5 

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Arkitektprovet

För Arkitekturutbildningen 300 hp har vi särskilda urval. Sökande till programmet kan skriva Arkitektprovet. 

Läs mer om Arkitektprovet under Olika urval för antagning på sidan Behörighet och antagning .

Jobb och framtid

Som arkitekt arbetar du med utveckling av framtidens samhälle. Du använder konstnärliga, strukturella och tekniska färdigheter för att formge interiörer, byggnader, städer och landskap. En viktig del är att utveckla konstruktioner för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle och använda miljövänliga material i samklang med naturen. Arbetsmarknaden för arkitekter blir allt mer internationell och du kan jobba på arkitektkontor, i den offentliga sektorn eller starta eget företag.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

En kort presentation om Arkitekturprogrammet

Medverkande: tidigare programansvarig Erik Wingquist och tidigare KTH-studenten Ida Lindqvist. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Arkitektur för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Jämställdhet, Hållbara städer och samhällen samt Ekosystem och biologisk mångfald. Arkitektur har en viktig roll i att driva innovation och utveckling av vår byggda miljö och samhällsbyggnad i en hållbar riktning. Du får förståelse för hur arkitektur kan kopplas till FN:s alla mål men jobbar specifikt med den hållbara byggnaden och staden. Ett viktigt perspektiv du lär dig handlar om jämställdhet och lika rättigheter i vad som byggs och för vem.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Utbildningen består både av projektbaserad undervisning och stödjande kurser i arkitekturteknik, arkitekturens teori och historia, konst och kommunikation. Fokus ligger på att ge dig förmågan att formulera problem, analysera, värdera, sammanfatta, skissa och finna flera lösningar.

Lärare: "Konstnärer och eller byggintresserade, se hit!"

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Arkitektutbildningen tillhör du Arkitektursektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Arkitektursektionens hemsida

THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Film: Rundvandring på KTH Arkitekturskolan

Lär känna Arkitekturskolan där alla som läser Arkitektutbildning 300 hp håller till.

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en unik chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom Arkitektutbildningen kan du möta nya kulturer, olika syner på arkitektur och dyka in i andra arkitekturvärldar. De mest populära destinationerna bland studenter på utbildningen är USA, Frankrike och Schweiz. Vanligtvis genomförs utbytesstudier under år 4. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier för Arkitektutbildningen 

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-25