Bioteknik, civilingenjör 300 hp

Kunskap och förståelse för organismer och biologiska system har revolutionerat möjligheterna till att använda celler eller biologiska molekyler som verktyg eller producenter. Samtidigt har nya tekniker för att studera eller manipulera celler och molekyler utvecklats i en rasande fart. I båda fallen handlar det om avancerad bioteknik, som skapat en värld av möjligheter där medicin, kemi, fysik och matematik har integrerats och blivit ett eget fält.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik16%
Fysik5%
Programmering6%
Kemiteknik18%
Bioteknik32%
Breddande färdigheter3%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete12%
Jämför med annat program

Bioteknik 300 hp

Teknik och biologi integreras i utbildningen för att du ska bli bra på att utveckla processer och produkter där levande celler eller biomolekyler är centrala. Du får både praktisk och teoretisk erfarenhet och tränas i att söka kunskap och att lösa problem. De första tre åren består av kurser i biologi, kemi, fysik, matematik och kurser som ger andra färdigheter, exempelvis projektledning, för att skapa en stabil och bred grundkompetens för en bioteknikingenjör.

Första året läser du om levande cellers kemi och funktion samt får in ledande kunskaper om genteknik. I årskurs två och tre börjar du läsa kurser med mer fokus på biotekniska metoder och tillämpningar. Du läser även flera projektkurser där du använder dina kunskaper för att lösa en bioteknisk problemställning. Inför årskurs fyra och fem väljer du ett av fyra masterprogram. Under utbildningen har du möjlighet att välja kurser inom bioteknik som intresserar dig och andra valfria kurser i exempelvis språk, etik, forskningsmetodik och miljö och hållbarhet.

Kurser

Jobb och framtid

Bioteknik är ett fält med snabb utveckling inom såväl forskning som industriprocesser för medicin, material, livsmedel och miljö. Som civilingenjör inom Bioteknik har du många spännande karriärvägar. Biotekniksektorn i Sverige omfattar en intensiv forskningsverksamhet och ett aktivt näringsliv med allt från små bioteknikbolag till stora kommersiella företag specialiserade på biotekniskt framställda produkter eller tjänster. Du kan exempelvis jobba på företag som gör läkemedel, medicinska analyser, bioteknisk utrustning, eller andra industriella bioprocesser för exempelvis livsmedel, vattenrening och miljöteknik. Du kan också jobba med patent, finanser, forskningspolitik, journalistik eller inom konsultbranschen. Många väljer också att doktorera.

Alumner berättar

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.