Bioteknik, civilingenjör 300 hp

Kunskap och förståelse för organismer och biologiska system har revolutionerat möjligheterna till att använda celler eller biologiska molekyler som verktyg eller producenter. Samtidigt har nya tekniker för att studera eller manipulera celler och molekyler utvecklats i en rasande fart. I båda fallen handlar det om avancerad bioteknik, som skapat en värld av möjligheter där medicin, kemi, fysik och matematik har integrerats och blivit ett eget fält.

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Utlandsstudier:  Information om utlandsstudier för Bioteknik
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm
Tillhör ämnesområdet: Kemi- och bioteknik

Jämför utbildningar

Särskild behörighet: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-18: BI: 19.58, BII: 19.37, HP: 1.35

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl@bio.kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Överblick över utbildning

Matematik
Fysik
Programmering
Kemiteknik
Bioteknik
Breddande färdigheter
Valbar kurs eller inriktning
Projekt/Examensarbete
Diagrammet visar de tre första åren för utbildningen. De två sista åren väljer du själv ett masterprogram som avslutar utbildningen.

Jämför med annat program

Bioteknik 300 hp

Teknik och biologi integreras i utbildningen för att du ska bli bra på att utveckla processer och produkter där levande celler eller biomolekyler är centrala. Du får både praktisk och teoretisk erfarenhet och tränas i att söka kunskap och att lösa problem. De första tre åren består av kurser i biologi, kemi, fysik, matematik och kurser som ger andra färdigheter, exempelvis projektledning, för att skapa en stabil och bred grundkompetens för en bioteknikingenjör.

Första året läser du om levande cellers kemi och funktion samt får in ledande kunskaper om genteknik. I årskurs två och tre börjar du läsa kurser med mer fokus på biotekniska metoder och tillämpningar. Du läser även flera projektkurser där du använder dina kunskaper för att lösa en bio teknisk problem ställning. Inför årskurs fyra och fem väljer du ett av fyra masterprogram. Under utbildningen har du möjlighet att välja kurser inom bioteknik som intresserar dig och andra valfria kurser i exempelvis språk, etik, forsknings metodik och miljö och hållbarhet.

Kurser

Jobbet och framtiden

Bioteknik är ett fält med snabb utveckling inom såväl forskning som industriprocesser för medicin, material, livsmedel och miljö. Som civilingenjör inom Bioteknik har du många spännande karriärvägar. Biotekniksektorn i Sverige omfattar en intensiv forskningsverksamhet och ett aktivt näringsliv med allt från små bioteknikbolag till stora kommersiella företag specialiserade på biotekniskt framställda produkter eller tjänster. Du kan exempelvis jobba på företag som gör läkemedel, medicinska analyser, bioteknisk utrustning, eller andra industriella bioprocesser för exempelvis livsmedel, vattenrening och miljöteknik. Du kan också jobba med patent, finanser, forskningspolitik, journalistik eller inom konsultbranschen. Många väljer också att doktorera.

Vad händer efter utbildningen?

Studenter

Ta reda på vad Alma från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Hon besvarar gärna på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Alma, KTH-student

"Mitt bästa tips till dig som blivande student är att våga! Låt inte tvivel på din egen förmåga hindra dig."

Studenter berättar

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Till sidans topp