Till innehåll på sidan

Bioteknik, civilingenjör 300 hp

Civilingenjörsutbildningen inom Bioteknik på KTH ger dig kunskaper som kan revolutionera områden som medicin, material och livsmedel. Kombinationen av biologi och teknik innebär nya möjligheter att lösa utmaningar inom hälsa, miljö och hur vi kan använda naturens egna processer för hållbar framställning av olika produkter. Efter examen väntar spännande möjligheter inom en rad olika framtidsområden.

Konceptbild. Mikrobiologi. Forskares hand håller upp provrör med löv i.

Viktiga datum

15 mars 2021: Anmälan öppnar
15 april 2021: Anmälan stänger
5 juli 2021: Sista kompletteringsdag om du har pågående gymnasiestudier *
16 juli 2021: Antagningsbesked 1
23 juli 2021: Sista svarsdag
29 juli 2021: Antagningsbesked 2
16 augusti 2021: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2021: Programstart

* övriga sökanden ska komplettera i samband med anmälan.

Överblick över utbildning

Matematik 16%
Fysik 5%
Programmering 6%
Kemiteknik 18%
Bioteknik 32%
Breddande färdigheter 3%
Valbar kurs eller inriktning 8%
Projekt/Examensarbete 12%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med bioteknik

Bioteknik är ett snabbt växande ämnesområde som kombinerar kunskap om organismer med teknik för att använda celler på nya sätt. Det används till exempel för forskning om sjukdomar, att skapa nya material och utveckla grödor som klarar ett förändrat klimat. Utvecklingen av avancerad bioteknik har skapat en värld av möjligheter där medicin, kemi, fysik och matematik har integrerats och blivit ett eget fält. Med kunskaper i bioteknik har du möjlighet att jobba för en hållbar värld inom flera viktiga områden, exempelvis att begränsa smittspridning vid sjukdomsutbrott och pandemier. KTH-forskare inom ämnesområdet har utvecklat en storskalig metod för att säkerställa om individer haft covid-19.

KTH utvecklar testmetod för covid-19

Utbildning

Under utbildningen lär du dig om genteknik, kemi, mikrobiologi och att lösa biotekniska utmaningar i projektform. Teknik och biologi integreras i utbildningen för att du ska bli bra på att utveckla processer och produkter där levande celler eller biomolekyler är centrala. Du får både praktisk och teoretisk erfarenhet och tränas i att söka kunskap och lösa problem. De första tre åren består av biologi, kemi, fysik, matematik och kurser som ger andra färdigheter, exempelvis projektledning, för att skapa en stabil och bred grundkompetens för en bioteknikingenjör. Efter år tre har du möjlighet att välja mellan olika masterprogram samt läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen)

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Bioteknik

Se vårt webbinarium från Bioteknik.

Webbinariet fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Jobb och framtid

De kunskaper du får med dig ger dig spännande möjligheter i arbetslivet. Bioteknik är ett fält med snabb utveckling inom såväl forskning som industriprocesser. Du kan exempelvis jobba på företag som gör läkemedel, medicinska analyser, bioteknisk utrustning, eller andra industriella bioprocesser för exempelvis livsmedel, vattenrening och miljöteknik. Du kan också jobba med patent, finanser, forskningspolitik, journalistik eller inom konsultbranschen. Många väljer också att doktorera.

Biotekniksektorn i Sverige är världsledande inom flera områden, exempelvis att kartlägga människors proteiner. Det finns en intensiv forskningsverksamhet och ett aktivt näringsliv med allt från små bioteknikbolag till stora kommersiella företag specialiserade på biotekniskt framställda produkter eller tjänster.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé

Efter KTH - jobb efter utbildningen

Bioteknik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om Hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet samt Hållbar konsumtion och produktion. Bioteknik har en viktig roll för den globala hälsan då kunskap inom området ger möjlighet att exempelvis ta fram botemedel mot sjukdomsepidemier och utveckla nya metoder för vattenrening. Bioteknik kan också bidra till hållbarhet inom energiområdet genom utveckling av förnybar energi genom biogas och biodiesel.

Hållbarhet löper som en röd tråd genom alla kurser i bioteknik. Du lär dig hur du utvecklar ny diagnostik eller läkemedel, om genetik och sjukdomar, mikroorganismernas roll i ekosystem och kretslopp, att tillverka biogas, biodiesel och andra produkter med celler, att rena avloppsvatten, göra livscykelanalyser och hur vi med mångfald, inkluderande och gott ledarskap ökar produktivitet och välmående.
 

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät)

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling

Undervisning och studiemiljö

Utbildningen ligger långt fram vad gäller att tillämpa teoretiska kunskaper och du får jobba mycket med laborationer och projektuppgifter i grupp. Du och dina studiekamrater har tillgång till KTH:s unika utrustning inom både miljö och medicin. Exempelvis finns en pilotanläggning för riktigt storskaliga bioteknikexperiment som används både för studieuppgifter på avancerad nivå och riktig produktion. Genom universitetssamarbetet SciLifeLab koordinerar KTH Sveriges största teknikpark. SciLifeLab är ett svenskt center för molekylära biovetenskaper inom hälsa och miljö som drivs av KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Bioteknik tillhör du Kemisektionen. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

Kemisektionens hemsida

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Genom utbildningen har du möjlighet att åka på utbyte till framstående universitet i bland annat USA, Singapore, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Nederländerna och Tjeckien. Vanligtvis genomför studenterna på programmet utbytesstudier under år fyra. Du har även möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration av KTH Campus

Därför KTH

Välkommen till KTH! Här nämner vi några anledningar till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss.

KTH:s bibliotek

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.

Prenumerera på oss

Du kan via våra nyhetsbrev få inspirerande och aktuell information kring KTH:s olika utbildningar, så att du får veta det du behöver för att välja rätt.