Kemiteknik, högskoleingenjör 180 hp

På programmet Kemiteknik får du en bred grund inom kemi, kemiteknik och miljöskydd. Du arbetar ofta i projektform med verkliga frågeställningar från näringslivet. Efter examen har du många branscher att välja mellan och kan jobba med allt från läkemedel, livsmedel och färg till vatten- och energifrågor. Många arbetsuppgifter har stark koppling till miljö- och hållbarhetsfrågor.

Anmälan stängd

Anmälan till höstterminen 2017 är stängd

Examen: Högskoleingenjör
Möjlighet till utlandsstudier: Ja, läs mer
Längd: 3 år heltid, 180 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm

Särskild behörighet:
Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet (antagning.se)
Antagningspoäng HT-15:
BI: 15.70, BIEX: 14.69, BII: 15.30, HP: 0.90, T10: 170

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl-k120@kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Utbildningen till ämnesområdet:

Kemi- och bioteknik

Kemiteknik 180 hp

Projektarbeten är en viktig del i kemiingenjörsutbildningen. Du lär dig hur man löser problem i en projektgrupp, hur man planerar och driver arbetet och hur resultatet presenteras för uppdragsgivaren. De teoretiska momenten i utbildningen kompletteras med många praktiska övningar som laborationer, datorövningar och seminarier.

Första året läser du flera kurser i kemi. Andra året har kemitekniken en dominerande roll. Tredje året läser du fortsättningskurser inom kemi, kemiteknik och miljöskydd. Du arbetar i projektform med verkliga frågeställningar från näringslivet.

Inriktningar

De valbara kurserna ger dig möjlighet att skapa en egen profil. Du kan inrikta dig mot miljö, energi, bioteknik eller moderna material och även bredda dig genom kurser i språk, ekonomi, juridik och filosofi. Efter examen kan du välja att studera på masternivå i Sverige, utomlands eller att läsa vidare till civilingenjör på KTH.

Kurser

Jobbet och framtiden

Som högskoleingenjör i Kemiteknik kan du jobba med allt från forskning i laboratoriemiljö till storskalig industriell tillverkning. Läkemedel, livsmedel, papper och färg är några av de branscher där du som är kemiingenjör har goda karriärmöjligheter. Även vatten- och energiverk, myndigheter och konsultbolag behöver kemiingenjörer. Du kan också göra karriär som produktspecialist, processingenjör, miljökonsult, projektledare, kvalitets- och miljöchef.

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Ludwika Komajda, KTH-student

- Kemiteknik är en bred utbildning som ger stora möjligheter på arbetsmarknaden. Man får läsa kurser inom bland annat kemi, miljö, bioteknik och kemiteknik.

Läs Ludwikas intervju

Bloggar

Elma bloggar om bland annat vardagen och studentlivet på KTH.

Unlike protons I do not deal with negativity

Elma tycker om att upptäcka nya platser för att få förståelse hur vår planet fungerar, allt från den sociala biten till den kemiska. I bloggen lär du finna sanningen om livet på KTH.

* Ändringar kan ske i programmet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp