KTH:s Innovationspanel

KTH Innovation har utvecklat ett webbaserat marknadsundersökningsverktyg som kallas KTH:s Innovationspanel. Till panelen söker vi personer som vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att ge värdefull feedback på nya innovationer från KTH redan i en mycket tidig utvecklingsfas.

Anmäl dig till Innovationspanelen

Vill du gå med i Innovationspanelen? 

KTH Innovation arbetar löpande med över 200 idéer och det finns alltid projekt som är i behov av feedback på sina idéer och koncept. Här är innovationspanelen en mycket bra möjlighet att få tidig och viktig feedback från potentiella kunder, användare och andra intressenter.

KTH:s innovationspanel spelar en viktig roll när det gäller hur idéerna ska utvecklas vidare, vilka applikationer som bör prioriteras och i vissa fall om det överhuvudtaget är värt att gå vidare med idén.

Vill du vara med i KTH:s innovationspanel eller vill du veta mer om hur det går till? Klicka här!

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-08-14