Om KTH Innovations förinkubator

KTH Innovations förinkubator erbjuder stöd till tidiga, teknikbaserade KTH-projekt som har potential att bli bärkraftiga företag. Över 100 bolag har passerat genom förinkubatorsprogram där vi hjälper studenter och forskare att verifiera och utveckla ett starkt affärskoncept.

Förinkubatorn arbetar efter en strukturerad och beprövad process som innehåller olika typer av stöd och nyckelfaktorer för att du och din idé ska kunna utvecklas så bra som möjligt. Detta kan röra sig om individuell- och gruppcoaching, peer-to-peer-diskussioner, workshops och inspirationsevents. Kort sagt så erbjuder vi antagna projekt optimala förutsättningar för att lyckas! Dessutom får du tillgång till kostnadsfria kontorsplatser centralt på campus.

Förinkubatorns syfte

Det huvudsakliga syftet är att göra antagna projekt startklara. Detta innebär att det är här som du lägger grunden för din idé och gör dig förberedd för nästa steg i utvecklingen av ditt projekt såsom exempelvis inkubation, första finansiering, patentering eller liknande. Förinkubatorn syftar till att öka projektens "innovation readiness level" - detta genom att utveckla och verifiera ett hållbart affärskoncept inom centrala nyckelområden så som teknik, kund, team, IPR, finansiering och marknad. Processen är inspirerad av lean startup-metoder och det övergripande målet är att bolagen ska identifiera sin första kund och vara färdig med sin första "produkt".

Förinkubatorn erbjudande

  • Affärscoaching: varje projekt får en egen coach som stödjer det på startup-resan.
  • Strukturerad process: vi erbjuder struktur och vägledning och tillsammans med projekten sätter vi tydliga mål så att de jobbar med rätt saker.
  • Community och kontorsplats: vi erbjuder gratis kontorsplats med tillgång 24/7. Projekten deltar i en stödjande community med andra entreprenörer. Vi ordnar regelbundna nätverksevents.
  • Workshops och utbildning: regelbundna workshops och utbildningar på relevanta ämnen.
  • Kommersiellt stöd: som antagen till förinkubatorn har du tillgång till samtliga av KTH Innovations resurser, såsom finansiering, patentingenjör, IP-jurist, kommunikation och varumärkesstöd, nätverk med mera.

Läs mer om hur förinkubatorn fungerar här!

Har du en idé som du skulle vilja utveckla tillsammans med KTH Innovation? Klicka här!

Har du frågor om KTH Innovations förinkubator och batchintag? Hör av dig till Nicole Forsberg, nicolefo@kth.se

Till sidans topp