Om KTH Innovations förinkubator

KTH Innovations förinkubator är ett årslångt program för tidiga, teknikbaserade KTH-projekt som vill accelerera sin utveckling. Under fem år har 130 bolag antagits till programmet, där en strukturerad process, stark community och ökat fokus bidrar till snabb utveckling.

Verktygen du behöver

KTH Innovations förinkubatorprogram ger studenter och forskare från KTH de verktyg de behöver för att accelerera sina projekt och utvecklas som entreprenörer.

Programmet baseras på en strukturerad och beprövad process där anpassat stöd optimerar projektens utveckling. Deltagarna får ett skräddarsytt utvecklingsprogram, som ger verktyg för att verifiera och utveckla ett starkt och hållbart affärskoncept. KTH Innovation ger också tillgång till kontorsplats centralt på campus, en stark community och vårt globala nätverk inom akademi och näringsliv.

Förinkubatorns syfte

Förinkubatorn syftar till att ge de antagna projekten de verktyg de behöver för att accelerera, och efter ett år vara klara att lanseras.

Med bas i Innovation Readiness LevelTM-modellen, som utvecklats av KTH Innovation, utvecklar projekten ett hållbart affärskoncept inom centrala nyckelområden såsom teknik, kund, team, IPR, finansiering och marknad.

Vårt erbjudande

  • Personlig affärscoachning: få en egen coach som ger anpassat stöd i rätt läge.
  • Strukturerad process: följ en strukturerad process med tydliga mål och milstolpar.
  • Community och kontorsplats: Bli en del av ett stödjande community och få tillgång till regelbundna nätverksevents. Dessutom får du gratis kontorsplats med tillgång dygnet runt.
  • Workshops och utbildning: delta i regelbundna workshops och utbildningar på skräddarsydda ämnen.
  • Kommersiellt stöd: få tillgång till KTH Innovations resurser. Vi kan hjälpa till med finansiering, patentering, avtal och IP, kommunikation och varumärkesstöd, och nätverk.

Läs mer om hur förinkubatorn fungerar här!

Har du en idé som du skulle vilja utveckla tillsammans med KTH Innovation? Klicka här!

Har du frågor om KTH Innovations förinkubator och batchintag? Hör av dig till Nicole Forsberg, nicolefo@kth.se

Till sidans topp