Tada Medical

TADA Medical använder behovsbaserad innovation för att skapa säkra infusionslösningar. Vår säkra koppling, LÄNK, skyddar patienten och infusionsslangen från skada när olyckan är ett faktum.

Team: Katarina Hedbeck, Rebecca Bejhed, Christopher Blacker och Hanna Andersson

Besök vår hemsida!

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2017-03-17