Monocular

En plattform för kollaborativ förvisualisering i realtid av filmer och andra audiovisuella verk.

Visuella prototyper är avgörande i planeringen av filmproduktion eller andra audiovisuella verk. Monoculars plattform gör det möjligt för filmteam att skapa en konstnärlig vision i relation till budget och kreativ ambition. 

Team: Simon Alexanderson, Mirko Lempert, Esther Ericsson & Martin Christensen

Här finns mer information om Previs!

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-04-18