Tolv av hundra innovativa startups har KTH-rötter

RELOX Robotics är ett av bolagen som fått finansiering av Vinnova
Publicerad 2019-03-14

Vinnova annonserade igår vilka projekt som fått finansiering i utlysningen innovativa startups. Av 613 ansökningar blev 98 beviljade finansiering. Av de 98 har 12 startats med stöd från KTH Innovation.

Utlysningen riktar sig till små, nystartade bolag som behöver finansiering för att utveckla nyskapande, hållbara lösningar som kan nå marknaden och bidra till Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Projekten får upp till 300 000 kronor vardera för att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda företagets nya lösning. 

- Antalet KTH-projekt som fått finansiering visar att vi har bra kvalitet på våra bolag och att de är väl förberedda och verifierade genom KTH Innovations process, säger Daniel Carlsson, Affärsutvecklingscoach på KTH Innovation.

Här är de 12 KTH-startups som fått Vinnovabidrag

Checheza

Checheza  skapar digitala utbildningsspel för den Afrikanska marknaden, genom att aggregera högkvalitativa spel från partners på deras plattform och anpassa dem för lokala behov. Chechezas mål är att barn i utvecklingsländer lär sig läsning, skrivning och matte, i sin egen takt, på sina föräldrars smartphones, som ett effektivt komplement till skolan.

Consecio

Consecio  utvecklar en app som ger användarna möjligheten att på ett ögonblick dela kontaktinformation, tagga och organisera sin telefonbok i mobilen.

Imagilabs

Imagilabs  lär ungdomar att koda genom kreativitet och samarbete. I en värld där tekniska produkter och leksaker främst tilltalar pojkar genom design, går imagiCase emot trenden med en produkt designad med och för tjejer.

Labtrino

Labtrino  utvecklar ett intelligent vattenmätarsystem för lägenhetsfastigheter som möjliggör individuell mätning kostnadseffektivt. 

Lokatt

Lokatt  ger den extrema åkaren som aktivt tar ställning för miljön och har höga krav på utrustning, möjligheten att göra ett miljösmart val utan att kompromissa på säkerheten. Till skillnad från konkurrenterna erbjuder Lokatt en hjälm i biobaserade material, men med kompromisslös prestanda.

Hagnesia

Har skapat en effektiv generator som klarar av att omvandla rörelseenergi till elektrisk ström redan vid låga hastigheter.

Royal Schedule

Royal Schedule  är ett modernt molnbaserat schemaläggningssystem som med hjälp av sofistikerade algoritmer automatiserar schemaläggningen.

Health Support Sweden/Provement

Health Support Sweden/Provement  har utvecklat en tjänst för behandling av barnfetma som består av uppkopplade enheter för att samla in relevant data som analyseras och visualiseras via ett gränssnitt för både patienter och vårdgivare. 

RELOX Robotics

Relox Robotics  utvecklar uppgiftsspecifika autonoma robotar för att hjälpa företag att bli mer effektiva och hållbara. 

SKOPAS

SKOPAS  teknologi din powerbank på 10 minuter så att du kan använda den vid den mängd tillfällen då du inte har tillgång till elnätet.

Tntor

Tntor  hjälper universitetsstudenter genom tuffa tentaperioder genom att sortera tidigare tentor baserat på ämne och svårighetsgrad.

Urban Oasis

Urban Oasis  är ett foodtech-företag som vill bidra till en hållbar matkedja genom att använda tomma ytor inne i städer för hydroponisk odling

Har du en idé?

Har du en idé du skulle vilja utveckla eller ett forskningsresultat som kan ha kommersiell potential? Första steget är att boka ett möte med oss. Genom att svara på fyra enkla frågor ger du oss tillräckligt med information för hjälpa dig vidare. 

Innehållsansvarig:innovation@kth.se
Tillhör: KTH Innovation
Senast ändrad: 2019-03-14