Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jesper Jerkert

Profilbild av Jesper Jerkert

UNIVERSITETSADJUNKT

Detaljer

Arbetar vid

FILOSOFI

Adress
TEKNIKRINGEN 76

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Adjunkt, studierektor för grundutbildningskurser, fil. dr, Avdelningen för filosofi, KTH.

Mitt huvudområde är vetenskapsfilosofi. Min avhandling (försvarad 2021) handlade om vetenskapliga metoder och deras tillförlitlighet, och om hur evidens från olika forskningsmetoder kan vägas samman, särskilt inom medicinsk forskning. Jag har till exempel skrivit om vilken roll mekanistiska resonemang bör ha i medicinen, och om argument för och emot randomisering. 

Jag är även intresserad av andra filosofiska delområden. Exempelvis är jag intresserad av estetik, men jag har ännu inte själv publicerat inom området.

Jag har skrivit några utförliga lärotexter, som har samlats ihop till den 300-sidiga boken Science in Theory and Practice: An Introductory Survey, KTH 2019 (ISBN 978-91-639-5347-7).

Jag är kursansvarig och examinator för AK2055 (Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare, 4 hp), som ges varje höst (studieperiod 2), och jag är också i viss utsträckning involverad i diverse moduler (moment) som Avdelningen för filosofi ger i andra KTH-institutioners kurser.


Kurser

Beslutsteori (AK2014), lärare | Kurswebb

Bioteknologins etik (AK2008), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknisk fysik, grundnivå (SA114X), lärare | Kurswebb

Farkostteknik (SD1002), lärare | Kurswebb

Kemiteknik 2 (KH1231), assistent | Kurswebb

Kompletterande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik (FAK3012), lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs i datateknik (DD1390), assistent | Kurswebb

Teknik och etik (AK2011), lärare | Kurswebb

Tillämpad datalogi (DD1320), assistent | Kurswebb

Tillämpad datalogi med didaktik och etik (DD1326), assistent | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetodik (DA2205), lärare

Vetenskapsteori och forskningsmetodik - mindre kurs (FAK3014), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetodik för lärare (AK2055), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, teknik- och naturvetenskaplig inriktning (FAK3137), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) (AK2030), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpning inom bioteknik (CB1030), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) (AK2036), lärare | Kurswebb

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (samhällsvetenskap) (AK2038), lärare | Kurswebb