Högskoleingenjör 180 högskolepoäng

Idag finns ett stort behov av högskoleingenjörer och områdena som en högskoleingenjör kan jobba inom är många. Vid Skolan för teknik och hälsa finns fyra inriktningar på utbildningen: datateknik, elektroteknik, medicinsk teknik samt teknik och ekonomi.

Högskoleingenjörsprogrammen omfattar 180 hp, det vill säga tre års heltidsstudier. Under utbildningen utvecklar du ett ingenjörsmässigt arbets- och förhållandesätt, som i huvudsak är lika oavsett teknikområde.

Genom ett verklighetsnära upplägg med många praktiska uppgifter och projektinriktade studier tränas du inför uppgiften att underhålla och utveckla dagens teknik hos framtida arbetsgivare eller som egen företagare.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som oftast utförs i arbetslivet.

Välj mellan följande program

Datateknik 180 hp         Medicinsk teknik 180 hp       

Elektroteknik 180 hp     Teknik och ekonomi 180 hp

Till sidans topp