Till innehåll på sidan

Farzad, Teknisk kemi 300 hp

Farzad studerade Teknisk kemi 300 hp. I sin alumnintervju berättar han om sig själv, sin utbildning och sin yrkeskarriär.

Farzad Mohseni, alumn. Jobbar på HYBRIT.

Intervju med alumn

Farzad Mohseni Mörners intresse för hållbarhetsfrågor väcktes i takt med att kunskapen och förståelsen för energi ökade under åren på KTH. Nu arbetar han, sen drygt ett år tillbaka, som specialist inom energisystem och vätgas på HYBRIT och tycker att det bästa med jobbet är att få arbeta med verkliga utmaningar och samtidigt bidra till samhället.

Varför valde du att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor?

– När jag började läsa på KTH så valde jag Teknisk kemi just för att utbildningen var så bred. Men intresset för miljö- och hållbarhetsfrågorväxte fram under studietiden. Jag fastnade för kurserna som handlade om energi, vilka har en nära koppling till hållbarhet och ju större förståelse jag fick för hur saker hängde samman, desto mer nyfiken blev jag.

Varför tycker du att just energifrågan är så viktig?

– Utan energi så stannar ju världen. Till exempel, har du inte el hemma så märks det direkt. Energi är väldigt nära kopplat till vårt vardagsliv och en grundpelare för att vi ska kunna bibehålla det sätt lever på idag. Aldrig tidigarde har vi haft så höga koldioxidhalter i luften som nu och vi kan vänta oss ännu mer extrema väderförhållanden som en konsekvens av det. Samtidigt ser vi nu hur till och med skeptikerna börjar inse riskerna med fossila bränsle, viljan att använda andra drivmedel ökar och politiker beskattar kol och naturgas. Jag är glad att energifråganhar åkt upp på agendan och väckt engagemang bland allmänheten. Det är ju så att de fossilbränslen som vi använt oss av hittills är begränsade resurser som dessutom påverkar det globala klimatet negativt. Så, att arbeta med energiomställningen känns väldigt viktigt.

Hur bidrar ditt arbete till ett fossilfritt samhälle?

– På HYBRIT jobbar vi med att minska stålindustrins utsläpp genom att ställa om till fossilfria processer. Det är en bransch som står för hela 10 % av Sveriges koldioxidutsläpp genom att bränna olja, kol och koks i väldigt stora mängder. Genom vårt arbete, som går ut på att ersätta de fossila bränslena med vätgas från förnybar el, bidrar vi till att minska utsläppen och visar samtidigt en av flera vägar framåt för energiomställningen.

Hur hamnade du själv på HYBRIT?

– Efter min civilingenjörsexamen inom Teknisk kemi blev jag kvar på KTH som industridoktorand och var forskarstuderande på Energiprocesser samtidigt som jag var anställd på ett vindkraftsbolag. Därefter jobbade jag som konsult i frågor som rörde förnybar energi i drygt 7 år. Och sedan drygt ett år tillbaka har jag arbetat som specialist på energifrågor och vätgas på HYBRIT.

Har ditt jobb gett dig någon oväntad erfarenhet eller kunskap?

– Jag är ju relativt ny på HYBRIT men jag har givetvis fått en fördjupad kunskap och förståelse för gruv- och stålbranschen vilket har varit superintressant. Om man tittar på min karriär i stort så har jag fått använda hela bredden av min kunskap och i många fall fått tillämpa det ur ett mer finansiellt och affärsmässigt perspektiv, exempelvis vid uppgifter som handlat om affärsutveckling eller bolagstransaktioner.

Vad är det viktigaste du tog med dig från KTH in i arbetslivet?

– Det självklara svaret är ju en gedigen utbildning och nätverket man får med dem man studerar med. Men för min del var det också alla möjligheter som erbjöds. Jag gjorde till exempel mitt examensarbete på ett universitet i Italien vilket var både lärorikt, utvecklande och gav mig ingångar i näringslivet.

Läs mer

Fler artiklar med tidigare studenter

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2023-11-07