Till innehåll på sidan

Emma, Elektroteknik 180 hp

Emma studerade Elektroteknik 180 hp. I sin alumnintervju berättar hon om sig själv, sin utbildning och sin yrkeskarriär.

Emma Herrlin, alumn. Jobbar på WSP.

Fakta om Emma Herrlin

Namn: Emma Herrlin
Utbildning:  Elektroteknik 180 hp
Examensår: 2019
Arbetar som: Elkraftskonsult på WSP

Intervju med alumn

Emma Herrlin jobbar som Elkraftskonsult för WSP. Hon berättar om sin yrkeskarriär.

Vem är du?

– Emma Herrlin, 34 år. Läste Elektroteknik 180 hp i Flemingsberg och tog examen 2019, men har arbetat sedan 2018. Arbetar på ett konsultföretag som heter WSP med titeln Elkraftskonsult.

Berätta om din väg till KTH och din utbildning!

– Efter några år som konsult inom VVS märkte jag ett större intresse för den styr- och elutrustning som jag kom i kontakt med i mitt dagliga arbete. För att stilla min nyfikenhet bestämde jag mig för att utveckla det jag var så intresserad av. Det fanns då två vägar att gå, antigen att utbilda mig genom mitt dåvarande arbete eller att söka mig till en utbildning. Eftersom jag sedan tidigare tyckte att jag hade för lite teoretisk bakgrund blev valet att studera vidare. Att valet skulle bli Elektroteknik visste jag sedan innan, men jag ville också ansöka till en högskoleutbildning där det fanns en del valmöjligheter av kurser vilket KTH erbjöd. Jag är från Skåne från början så Lund hade varit ett tryggt val men jag kände faktiskt tvärtom, jag ville gärna flytta ifrån min trygga hemmamiljö. Så jag sökte till KTH som första val och kom in.

– Jag hade inte hört så mycket om KTH innan eftersom jag inte är från Stockholm, men jag hade såklart höga förväntningar inför första skoldagen. Förväntningarna berörde mest lärandet och hur upplägget på kurserna skulle se ut. Jag lär mig bäst när jag kan kombinera teori med praktik, med exempelvis laborationer. Visst var upplägget väldigt olika för kurserna, men generellt blev jag väldigt förvånad över hur mycket praktiskt arbete som var invävt i kurserna. Jag hade även en rädsla för att jag skulle försvinna bland de andra studenterna och att jag inte skulle våga fråga när jag inte förstod uppgifterna. Det var såklart någonting som växte allt eftersom självförtroendet blev större men jag kände mig aldrig som en i mängden. Kommunikationen med lärarna var alltid bra och fördelen med skolan är att det är så pass nära till deras rum så det gick alltid att gå dit om jag hade ett problem eller frågor.

– Första året var ett tufft år, men när jag tänker tillbaka tror jag att de övriga åren var minst lika tuffa bara att jag hade lärt mig så mycket om mig själv, min studieteknik och vad jag behövde för att få in informationen. Du måste ha det i bakhuvudet att det kommer att vara tufft periodvis, men att ändå försöka ta dig igenom kurser som kanske inte är det mest intressanta du läst. Många kurser som jag tyckt verkat mindre intressanta i början har oftast vänt eftersom jag lagt ner så mycket tid till att lära mig och när du kommer över den tröskeln är det bara att köra på.

– Jag skulle säga att det inte spelar någon roll om du har lätt för någonting som matematik eller fysik, alla måste fortfarande plugga för att ta sig igenom kurserna. Utnyttja varandra. Vi kan alltid lära oss något nytt av andra. Hitta de personer som du trivs att plugga med och glöm inte att ha roligt på vägen och återhämta dig.

Vad arbetar du med?

– Jag valde att söka mig till ett konsultföretag eftersom jag ville pröva på olika arbetsuppgifter och bredda min kompetens. Som konsult måste du vara flexibel, vara bra på att samarbeta och hela tiden vara nyfiken. Du kan även som konsult vara uthyrd till andra företag vilket jag är. Just nu sitter jag hos en kund i ett projekt i Lund, European Spallation Source,som bygger världens mest kraftfulla neutronkälla. Ett väldigt utvecklande arbete med lite andra förutsättningar att ta hänsyn till än man vanligtvis gör och nära till att vara ute på anläggningen och se hur arbetet fortgå. En möjlighet jag aldrig hade fått ta del av om jag inte hade haft min utbildning från KTH. Innan jag hamnade i Lund var jag med i andra projekt inom WSP som inneburit stort ansvar och projektengagemang gällande olika samhällsprojekt inom exempelvis sjukhussektorn och infrastruktur.

– Arbetet som konsult inom elkraft innebär inte endast projektering utan det kan även vara utredningar, planering och förstudier av elnät, beredningsarbete för vart vindkraftverksverk ska vara, konstruktionsarbete och besiktning av anläggningar. Finns hur mycket som helst att arbeta med! Inom elkraft skulle jag inte säga att det finns någon direkt brist på arbeten då vi idag ställs inför nya utmaningar med allt som berör el, både av att underhålla vårt befintliga elnät men även att hitta nya sätt att använda våra resurser och effektivisera.

– Mitt sista år på KTH läste jag en inriktning inom elkraft vilket innebar väldigt mycket teori inom distribution och anläggningar. Den teori jag lärde mig där använder jag dagligen eftersom det krävs en förståelse för de fysiska lagarna inom el vid projektering av en anläggning. Exempelvis hur kablar och brytare ska dimensioneras för en säker miljö för både människor och utrustning.

– Varför jag valt att arbeta med just elkraft tog sin form under min tid på KTH när vi läste vår första elkraftkurs och jag insåg att det fanns så mycket att lära mig inom detta område som var nytt för mig. Utrustning som jag fysiskt kunde se och förstå.

– I min yrkesroll krävs det ett väldigt stort engagemang för att bli bra på det jag gör och det trivs jag med. Jag gillar att driva projekt och ta ansvar för att arbetet går framåt.

– Jag har en del roliga utmaningar framöver, både personliga i min roll som konsult men även kunskapsmässiga. Jag försöker lära mig så mycket som möjligt av mina kollegor som har mycket erfarenhet men även bidra med mina uppdatera kunskaper från verkligheten och från utbildningen för att komplettera andra på bästa sätt.

– Hela samhället är beroende av energi. Energi behövs inom så många områden för att vi ska få en fungerande vardag. Energi behövs också i allt större mängd inom industrin, jordbruket och tjänstesektorn. Det behövs fler ingenjörer för att hitta sätt att ta tillvara på den energi som vi har genom att optimera och effektivisera elnät, även att hitta nya lösningar som vindkraft och smarta nät. Vi kommer hela tiden stå inför nya utmaningar gällande energi, mer specifikt energi i form av el.

Hur ser framtiden ut?

– Med en utbildning inom Elektroteknik i bagaget kan du välja olika vägar. Jag valde konsultsidan, men du kan även arbete med anläggning inom kraftnät eller kraftverk, nätbolag eller industrier. Är du intresserad av att utveckla produkter kan du välja en karriär inom tillverkning av komponenter. En viktig del är inte endast själva produktionen och distributionen av el utan även kontrollen av anläggningen. Kontrollutrustningen ska inte endast fungera vid fel på anläggningen utan även skydda utrustning och människor som arbetar i anläggningen. I vårt arbete med att effektivera kan vi även behöva mäta med hjälp av utrustning och analysera resultaten för att förstå system bättre och förbättra dem.

– Jag skulle säga att jag är väldigt ny på mitt område så min inställning just nu är att försöka ta del av så mycket kunskap som möjligt för att lära mig och stilla min nyfikenhet. I framtiden vill jag arbeta mer med digital utrustning i elkraftsanläggningar.

– Mina tips till dig som söker någon av KTH:s utbildningar är att se över de olika kurserna som finns i varje program och markera de som verkar intressanta och läs mer om dem. På så sätt kan du skapa dig en bild av den utbildning du eventuellt kommer söka till. Har du sedan flera olika alternativ tycker jag att verktyget ”jämför utbildningsprogram” är bra för att se vad som skiljer utbildningarna åt. Det kan vara mer matematik, fler valbara kurser eller liknande. Om du är osäker kan du även fråga en student via kth.se/utbildning. De svarar alltid ärligt.

– Vad du än väljer kommer en utbildning från KTH vara av stort värde för din framtida arbetsgivare.

Läs mer

Fler artiklar med tidigare studenter

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-11