Medicinsk teknik, civilingenjör 300 hp

Medicinsk teknik på KTH är en civilingenjörsutbildning för dig som är intresserad av kombinationen medicin, hälsa och teknik. Utbildningen ger dig expertkunskaper för en av dagens snabbast växande branscher. Under studietiden har du närhet till KTH:s spännande forskning inom Life Science Technology.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
10 augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik23%
Fysik17%
Elektroteknik9%
Programmering7%
Medicinsk teknik18%
Breddande färdigheter10%
Valbar kurs eller inriktning8%
Projekt/Examensarbete8%
Jämför med annat program

Möjligheter med medicinsk teknik

Kunskap om hur teknik fungerar i samspel med människokroppen är central inom en mängd olika branscher, och alla dessa är beroende av kunskap och idéer om hur tekniken kan utvecklas och förbättras. Medicinsk teknik är avgörande när det kommer till att bota sjukdomar och rädda liv – men den behövs också på många andra områden där människa och maskin samverkar. Exempelvis inom utveckling av redskap, hem, arbetsmiljö, transporter, kläder, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning.

Utbildning

Du som väljer den här utbildningen, där KTH i ett flertal kurser samarbetar med Karolinska Institutet, får en omfattande medicinteknisk kompetens och goda medicinska kunskaper. Du får även en djup teknisk kunskap inom din valda inriktning och lär dig att analysera och lösa problem samt tänka innovativt. Du får också kompetens inom ledarskap och samarbete. Efter de tre första åren väljer du en masterinriktning inom Medicinsk teknik, Idrottsteknologi eller Teknisk fysik med spår mot biomedicinsk fysik. Du har också möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.

Årskursbeskrivning år 1-3 och masterprogram år 4-5 ​​​​​​​

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Webbinarium, Kemi, bioteknologi och hälsa 

Se webbinariet som Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa höll nu i mars. Webbinariet fokuserar på att besvara på frågor kring skolans utbildningar.

Medicinsk teknik för en hållbar värld

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framförallt målen Hälsa och välbefinnande, Hållbar konsumtion och produktion samt Fredliga och inkluderande samhällen. Du får kunskap om hur den mänskliga kroppen fungerar under normalt och sjukligt tillstånd och vilka tekniker som finns för att förebygga, diagnostisera och bota olika sjukdomar. Det ger dig möjlighet att bidra till att utveckla en hållbar sjukvård, såväl i Sverige som i andra länder där behovet är ännu större. Du lär dig också om ekonomiska och sociala aspekter på teknik och etiska frågor kring teknik och sjukvård, så att du kan se till att vården organiseras på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar utveckling är viktigt i KTH:s samtliga utbildningar och integreras i programmets utbildningsplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen fokuserar under de första åren på teori, för att sedan innehålla mer tillämpade och forskningsnära kurser utifrån en beställning. Du får träna på att arbeta i grupp och presentera ditt arbete både muntligt och skriftligt.

Utbildningen äger rum vid två campus; både på KTH Campus (Valhallavägen) och på KTH Flemingsberg, vilket betyder att du får variation mellan två olika studiemiljöer. I Flemingsberg befinner du dig på en av norra Europas mest betydelsefulla platser inom teknik och hälsa – både vad det gäller forskning och sjukvård. Det ger dig goda möjligheter att redan under din studietid knyta kontakter med näringslivet.

Lärare berättar: "Rädda liv med teknik" ​​​​​​​

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av sina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Bland civilingenjörsstudenter på Medicinsk teknik är det populärt att studera i Tyskland, Nederländerna och Belgien, men det finns många andra länder att välja mellan. Du har även möjlighet att läsa en längre tid vid ett partneruniversitet och få en examen både från KTH och det utländska universitetet. Programmet har ett upplägg med ett universitet i Shanghai dit det är möjligt att åka på utbytesstudier i ett helt år. Du kan även göra examensarbete på ett europeiskt företag eller en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​

Jobb och framtid

Som civilingenjör inom Medicinsk teknik har du goda internationella möjligheter inom allt från näringsliv till sjukvård, idrott och forskning. Behovet av medicinteknisk kompetens ökar inom hälso- och sjukvården, både i den privata och offentliga sektorn. Behovet av din kunskap är också stor inom forskning och utbildning; KTH har till exempel spännande forskning inom Life Science Technology som du kommer i kontakt med redan under studietiden.

Du kan jobba inom alla områden där teknik interagerar med människokroppen – som projektledare, produktutvecklare, entreprenör eller medicinteknisk konsult. Eftersom det sker stora satsningar på att effektivisera och digitalisera vården finns många spännande karriärmöjligheter inom en av våra viktigaste samhällsfunktioner.

Alumner berättar

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​ 

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student ​​​​​​​

Studenter med datorer

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Illustration på campus

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

2 campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till två av fem. Läs mer om dina campus.

KTH Campus

KTH Flemingsberg

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.