Digitalisera för hållbarhet

Avslutningsseminarium för CESC den 17 november 2017 på Nalen

Publicerad 2017-11-22

Under tio år har Centre for Sustainable Communications, CESC, vid KTH bidragit med forskning kring hur det hållbara samhället kan stödjas av digitaliseringen. En kombination av akademi, samhällsaktörer och näringsliv har skapat förståelse och kunskap.

Den snabba digitaliseringen av samhället skapar utmaningar, men även stora möjligheter att använda digitaliseringen som ett verktyg för att lösa konkreta miljö- och samhällsproblem. På CESC:s avslutningsseminarium på Nalen den 21 november 2017 bjöds deltagarna på en heldag med intressanta inblickar i forskares, samhällsaktörers och företags arbete med hållbarhet och digitalisering.

– När vi började för tio år sedan kändes det som vi som företag och forskare stod ganska långt ifrån varandra när det gällde exempelvis tidsperspektiv på resultat, sa Catherine Karagianni, miljöansvarig, Telia, ordförande CESC. Men vi har kommit varandra mycket närmare och nått fantastiska resultat.

Politiken är också en viktig faktor och Mikael Ljungblom, politiskt sakkunnig hos digitaliseringsminister Peter Eriksson, var med och diskuterade nya två forskningssatsningar för digitalisering och hållbarhet – Mistra SAMS och Viable Cities på KTH. Mistra SAMS är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med innovativ forskning om mobilitet och tillgänglighet i stadsmiljö. I Viable Cities ligger fokus på strategiska innovationsprogram för smarta och hållbara städer.

Under dagen presenterades olika perspektiv på stadstrafik, livscykelanalyser, transporter av varor och människor samt hur kommuner kan använda digitalisering för att skapa framgångsrika miljöstrategier. Att använda IT och digitalisering är en förutsättning för hållbara städer och samhälle och forskningen kommer att fortsätta inom nya projekt även när CESC nu avslutas.

– Det har varit fantastiskt spännande att vara föreståndare för CESC! Det har inneburit hårt och inspirerande arbete med att föra samman personer från helt olika forskningsområden – till exempel samhällsplanering och mediateknik – och från väldigt olika organisationer – till exempel IT-företag, universitet och kommuner. Vårt kanske främsta bidrag från CESC är att vi har fokuserat på vad vi ska ha digitaliseringen till. Extra tydligt blev behovet av detta fokus under paneldiskussionen med digitaliseringsminister Peter Eriksson, Mats Pellbäck Scharp från Ericsson och Magnus Leonhardt från Telia, avslutade Mattias Höjer, föreståndare för CESC.

Om CESC

Centre for Sustainable Communications, CESC, vid KTH har i 10 år forskat kring digitalisering och hållbar utveckling tillsammans med partners från näringsliv och myndigheter. Centret finansieras av Vinnova och partners är bland annat Coop, Ericsson, Stockholms stad, Telia, Stockholms läns landsting samt Täby kommun.

Till sidans topp