Till innehåll på sidan

Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)

(APIKS) är en studie som undersöker förändringar i världen av akademiskt arbete i över 20 länder. Resultaten ger möjlighet att undersöka det förändrade arbetet vid universitet och andra högre utbildningsinstitutioner både nationellt och internationellt. Undersökningen är indelad i sex teman: karriär och yrkesstatus, allmän situation på jobbet, undervisning, forskning, samhällsinteraktion och administration och ledning.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2022-04-05
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Performance-based governance in academia
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT - Utlysningen ute nu!
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten
Digitalt berättande