Till innehåll på sidan

Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT

Adaptive comparative judgement (ACJ) i kombination med Repertory grid technique (RGT)

Forskningsprojekt: TN-didaktik

Publicerad 2018-04-24

Metodstudie med tema bedömning. Den kvantitativa bedömningsmetoden Adaptive comparative judgement (ACJ) kombineras med kognitiva matriser, Repertory grid technique (RGT). Syftet är att undersöka om RGT är ett bra komplement för att fördjupa förståelsen för resultaten genererade med ACJ.

Forskare

Helena Isaksson Persson , universitetsadjunkt i teknikdidaktik.

Licentiat i teknikvetenskapens lärande och kommunikation.

Koordinator för forskarskolan Quest.

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-04-24
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten