Till innehåll på sidan

ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM

Eva Hartell pratar med barnen
Publicerad 2021-02-18

Assessment of Transversal Skills in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är ett innovativt projekt som genomförs i åtta EU-länder och involverar ett partnernätverk av 12 utbildningsinstitutioner där KTHs Lärande medverkar tillsammans med Haninge kommun.

Projektet

Projektet syftar till att förse lärare och elever med nödvändiga och effektiva digitala bedömningsmetoder för utveckling av elevernas tvärgående färdigheter inom STEM-utbildning. 

Det kommer att tillsammans med lärare undersöka och arbeta fram modeller så att de kan anpassa sina undervisningsdesigner för att bättre möta sina elevers behov. Projektet kommer även att generera praktiska exempel på hur IKT kan användas för att främja STEM-färdigheter och kompetens hos elever.

Läs mer på vår engelska sidan här

CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten