Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer

UNITE! logo University Network for Innovation, Technology and Engineering
Publicerad 2020-09-25

Som en del av ett utbildning och forskningsinitiativ finansierar EU-kommissionen ett konsortium med framstående universitet med tekniskt fokus. Institutionen för lärande tar en viktig roll inom detta initiativ.

Känn på energin! Taktilt lärande om vardaglig energianvändning
Computational Thinking and Mathematical Problem Solving, an Analytics Based Learning Environment
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten