Till innehåll på sidan

Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning

Workshop series 2023-2024 Tampere University, Kungliga Tekniska Högskolan, University of Agder

Publicerad 2023-05-17

Projektet omfattar en serie av tre workshops som syftar till att främja nätverksmöjligheter för yngre kollegor från de nordiska länderna.

CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten