Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten

EEIS-HEA

Ett 10-tal lärare från afrikanska universitet deltog i mars i en workshop om Studentcentrerat lärande på KTH. Här besöker de Visualisation Studio på KTH. (Foto: Sara Nyberg)
Publicerad 2019-05-24

ITM ska göra fem afrikanska universitet till bäst i klassen på entreprenörskap och undervisningsmetoder. Tillsammans med några europeiska lärosäten ska KTH höja kompetensen inom olika utbildningsområden.

Ambitionen är att få in kunskapsområden som entreprenörskap, innovation och hållbarhet i läroplanerna hos de fem medverkande universiteten från Ghana och Tanzania. Vad som lärs ut på högskolorna idag har svag koppling till de verkliga socioekonomiska utmaningarna i landet, och pedagogiken är ofta föråldrad.

– På många håll i Afrika är arbetslösheten stor, även bland de många unga som till och med har utbildning. Att lära ut entreprenörskap, att hitta lösningar på problem och behov som är lokala, och att samtidigt tänka hållbart är viktigt i de här regionerna, säger Sara Nyberg, som leder projektet från KTH:s sida.

ITM-skolan bidrar med kunskaper i Studentcentrerat lärande, E-lärande och Entreprenörskap & Innovation. I en rad workshops undervisar lärare andra lärare – inte minst i just undervisningsmetoder, och att stort fokus ligger på e-lärande har en viktig poäng:

– Det handlar bland annat om att genom digitala undervisningsmetoder få med de som bor på landsbygden, säger Sara.

Under projektets första del reser representanter – två personer för varje ämne på varje afrikanskt universitet - till Europa för att delta i workshops. En grupp lärare från Afrika besökte KTH i december för att gå kurs i entreprenörskap och innovation hos institutionen för Industriell Ekonomi, och i mars kom tio personer för att bekanta sig med ”studentcentrerat lärande”, en kurs som var väldigt uppskattad:

– I synnerhet var ”Peer training” och utmaningsdriven utbildning en ögonöppnare, tyckte Gabriel Asare Okyere, från KNUST i Ghana.

Workshop på State University of Zanzibar (SUZA). (Foto: Jonas Thorén)

Under projektets senare del utbildar de afrikanska lärarna sina kollegor på de egna universiteten, då med stöd av lärare från Europa. Nyligen åkte två representanter från ITM, Jonas Thorén från Lärande och Kristina Nyström från Industriell ekonomi, till Zanzibar för att coacha deltagarna. Förhoppningarna om vad bland annat E-lärande kan leda till är stora:

– Det är något som verkligen kan göra stor skillnad i vår läroplan. Det sparar både pengar och tid och ger fler människor möjlighet att ta del av undervisningen – oavsett var man befinner sig. Kanske kommer vårt universitet i framtiden att kunna konkurrera med andra, som exempelvis Köpenhamns, säger Dr Haji på universitetet Suza.

Text: Anna Gullers

Fakta

Projektnamn: Förbättrat entreprenörskap, innovation och hållbarhet i högre utbildning i Afrika (EEIS-HEA)
Finansiär: EU
Tidsomfattning: 2017-Oktober 2022
Deltagande universitet: Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Ghana), Kilimanjaro Christian Medical centre College (Tanzania), Sokoine University of Agriculture (Tanzania), University of Energy and Natural Resources (Ghana), State University of Zanzibar
Projektteam vid KTH: Sara Nyberg, Institutionen för lärande, Kristna Nyström, Industriell ekonomi, Jonas Thorén, Institutionen för lärande, Gunaratna Kuttuva Rajarao, Kemi, bioteknik och hälsa.

Kontaktperson:

Sara Nyberg
Sara Nyberg
pedagogisk utvecklare 087908771

Läs mer om EEISHA på projektets hemsida

Computational Thinking and Mathematical Problem Solving, an Analytics Based Learning Environment
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten