Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mera rymd på KTH

SMOS Soil Moisture and Ocean Salinity satellite
Publicerad 2022-03-24

Rymdtekniken rusar bokstavligen framåt i världen och det gäller för den svenska skolan att hänga med i utvecklingen. Inte minst alla SF-filmer filmer och allt spännande som händer inom rymdsektorn gör att eleverna vill veta mer om rymden. KTH vill stödja lärare att hålla sig ajour med utvecklingen och kan visa på praktisk rymdteknik, hur den fungerar, och hur miljövänlig den egentligen är. Till hösten startar KTH upp två nya kurser för lärare i grundskola och gymnasium. De kommer att genomföras online för att göra det möjligt för lärare från hela landet att delta.

ESERO

Sverige har alltid varit ett framstående teknikland vars uppfinningar givit världen mycket, både för vardagsmänniskan och för industrin, men kunskapen om detta håller på att förblekna. Det är viktigt att sprida kunskap om hur Sverige bidrar till utvecklingen inom rymdteknik, halvledarteknik, programmering osv, ämnen som är grunderna till det nya moderna tekniksamhället.

Studenter bygger en MIST (Miniature Satellite)

Kurserna hålls i KTHs regi enligt ESERO Sveriges riktlinjer. ESERO  (European Space Education Resource Office) är ett initiativ av Europeiska rymdorganisationen ESA och Rymdstyrelsen och drivs av KTH i samarbete med Wisdome-projektets fem vetenskapscentra: Tekniska museet, Curiosum, Visualiseringscentrum C, Universeum och Malmö museer.

ESERO Sverige kommer att bidra till rekrytering inom matematik, naturvetenskap och teknik genom kurser för lärare i Sverige. Dessutom kommer ESERO Sverige att ge stöd till skolor med resurser och material.

Kurserna

Genom en vidareutbildning i rymdteknik för lärare i grundskola och gymnasium vill KTH bidra till ökad medvetenhet och kunskap inom området. Det handlar både att förstå satellitbilder och tolka dem ur miljö- och hållbarhetsperspektiv och att bygga egna satelliter, programmera dem och kommunicera med dem.

Carl Zetterling med ett satellit
Professor Carl-Mikael Zetterling

IE120V -Elektronik och programmering för rymdtillämpningar 7,5 hp

Kursen riktar sig till lärare i grund- och gymnasieskolan som blivit inspirerade av t.ex. ESERO Cansat  och nu vill lära sig mer om elektronik och inbyggda system eller som vill öka sin kompetens för undervisning i matematik, teknik, fysik och programmering.
Under kursen byggs och provas en minisatellit med radiolänk, kamera och olika sensorer och deltagarna får lära sig programmera den i Python och hämta ned data och skicka kommandon via radio. De får göra signalbehandling och utvärdera bild- och numeriskt data kring solcellernas energitillgång, batteriets laddning, temperatur, acceleration mm.

Läs mer och anmäl dig till kursen här Kurs IE120V

Anmäl dig direkt på Antagning.se här

Helena Lennholm med en satellit i bakgrunden
Associate Professor Helena Lennholm

LT1047 - Rymden och hållbar utveckling 3,0 hp

Vidareutbildningskurs för lärare eller lärarstudenter som undervisar inom STEM-ämnen. Kursen innehåller tre områden:

  1. Föreläsningar om rymd och hållbarhet inom STEM- ämnena.
  2. Övningar och seminarier om hur man undervisar för hållbar utveckling
  3. Ett rymdrelaterat projekt som du väljer utifrån ämne och årskurs som syftar till praktisk undervisning med din elevgrupp.

Även rymdforskare från KTH kommer att medverka med inspirationsföreläsningar.

Läs mer och anmäl dig till kursen här Kurs LT1047

Anmäl dig direkt på Antagning.se här

Kurserna körs på låg fart och kan med fördel tas på kvällstid, mellan klockan 16.00-18.00, i avsikt att eliminera alla stressmoment. Föreläsningarna kommer också att finnas inspelade och kan avnjutas på fritid. Kursen kommer att repeteras varje höst- och vårtermin, under flera år, för att även de med tyngda arbetsscheman ska kunna få tid att delta.

Besök på satellitfabrik

Bland höjdpunkterna för båda kurserna blir sannolikt ett besök på satellitfabriken OHB  (Otto Hydraulic Bremen) i Kista, där bland annat den svenska månsatelliten SMART-1  konstruerades. OHB grundades 1958 och är nu Europas tredje största företag inom rymdsektorn.

Ladda ner hela artikeln här (pdf 748 kB)

Text: Jörgen Städje
Redigerad: Madeleine Tucker Smith

Computational Thinking and Mathematical Problem Solving, an Analytics Based Learning Environment
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten