Till innehåll på sidan

Towards the Responsible University

(Vetenskapsrådet NOS-HS)

Mål: Ett tvärvetenskapligt nätverk om högre utbildnings roll i samband med växande sociala och ekonomiska ojämlikheter.

I en serie av tre workshops under 2017-2018 kommer ett team av forskare (både senior och junior) att ta itu med frågor som sociala och ekonomiska ojämlikheter, bredda deltagande och universitetens ansvar. Fyra länder är inblandade - Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Du kan läser mer här Towards the Responsible University  (på engleska)

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2023-10-31
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten