Till innehåll på sidan

Towards the Responsible University

(Vetenskapsrådet NOS-HS)

Mål: Ett tvärvetenskapligt nätverk om högre utbildnings roll i samband med växande sociala och ekonomiska ojämlikheter.

I en serie av tre workshops under 2017-2018 kommer ett team av forskare (både senior och junior) att ta itu med frågor som sociala och ekonomiska ojämlikheter, bredda deltagande och universitetens ansvar. Fyra länder är inblandade - Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Du kan läser mer här Towards the Responsible University

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-05-07
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Performance-based governance in academia
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT - Utlysningen ute nu!
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten
Digitalt berättande