Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning

K-ULF logo
Publicerad 2022-01-24

KULF-projektet drivs i samverkan mellan KTH och huvudmännen Stockholms stad, Haninge kommun, Lidingö stad, Nynäshamns kommun, Värmdö kommun och NTI gymnasiet.

Lärare och forskare i samtal i klassrum

I samverkan mellan kommuner och KTH

K-ULF drivs i samverkan mellan KTH och sex skolhuvudmän. Tillsammans bildar vi ett nätverk av lärare, doktorander, forskare och lärarstudenter som på olika sätt bidrar till en utvecklad undervisning.  

Aktuellt

Skolhuvudmän 

logo av stockholm stad. Lidingö, Haninge, Nynäshamn, Värmdö & NTI gymnasiet
Computational Thinking and Mathematical Problem Solving, an Analytics Based Learning Environment
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten