Till innehåll på sidan

Ines Lopez Arteaga

Professor i akustisk teknik

Om Ines Lopez Arteagas forskningsområde

Foto: Jann Lipka

För höga ljudnivåer påverkar den ekonomiska och tekniska utvecklingen i västvärlden på många sätt. År 2020 kommer buller att vara det största miljöproblemet i Europa. Överexponering av buller kan leda till hälsoproblem, exempelvis hjärtinfarkter, högt blodtryck eller dålig inlärningsförmåga. Det finns redan idag höga krav på ljudnivåer i konsumentprodukter, i allt från bilar till elektriska tandborstar. Akustiska störningar kan dessutom orsaka fel i komplexa system som turbiner och begränsa prestandan av högteknologiska precisionsmaskiner.

Ines Lopez Arteagas forskning fokuserar på optimal akustisk design av komplexa system. Optimering görs genom karakterisering av bullerkällor, akustisk modellering och utveckling bullerbegränsande åtgärder. Arteagas forskning om akustiska kameror handlade ursprungligen om att extrahera information från ljud för att kunna identifiera buller och vibrationskällor, men har utvecklats mot kontaktlös vibrationsdetektering, akustisk bildbehandling i realtid och subjektiv ljudavbildning.

Ett exempel på tillämpning av akustiska kameror är mätning av däckvibrationer i däck/väg-kontakten. Forskningsgruppen utvecklar även modeller för friktionen mellan däck och väg som kommer kunna hjälpa vägbyggare att utforma tystare och mer energieffektiva vägar.

Kontakt

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-10-25
Anders Hultqvist
Annika Borgenstam
Anna Jensen
Anders Karlström
Björn Frostell
Dejan Kostic
Christian Gasser
Britt Östlund
Gunilla Efraimsson
Jakob Kuttenkeuler
Ines Lopez Arteaga
Hans Ringström
Jonas Faleskog
Per Brunsell
Ola Eiken
Mattias Dahl
Srinivasan Anand
Ulrich Vogt
Svetlana Ratynskaia
Svein Kleiven
Ulrika Knagenhielm-Karlsson