Hoppa till huvudinnehållet

Birgit Kempinsky Fahrman

Profilbild av Birgit Kempinsky Fahrman

Universitetsadjunkt

Detaljer

Arbetar vid

LÄRANDE I STEM

Adress
OSQUARS BACKE 31

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Programansvarig (PA) för KPULU, Kompletterande pedagogisk utbildning för de med ämneskunskaper.

Undervisar inom KPU programmets olika kurser. 

Forskarstuderande via forskarskolan QUEST inom teknikdidaktik med fokus på hur lärare uppfattar och förstår teknikämnet samt dess syfte och innehåll.
På KTH tillhör jag forskargruppen om teknikens- och naturvetenskapens didaktik.
Deltar inom STLS, Stockholm teaching and learning studies, där praktiknära forskning knuten till teknik och naturvetenskapliga ämne bedrivs inom NT-nätverket.

Lärare mot grundskolans år 7-9 


Kurser

Att handleda VFU-studenter (LT1029), assistent, lärare | Kurswebb

Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå (LT201X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), lärare | Kurswebb

Klassrumspsykologi: Kognitiv psykologi och lärande (LD1001), examinator | Kurswebb

Kognitiv psykologi för lärare: Matematikundervisning (LD1006), examinator | Kurswebb

Kommunikation, ledarskap och design av lärande (LT1016), examinator, lärare, kursansvarig | Kurswebb

Ledarskap för lärande och utveckling (LT1056), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Planering, bedömning och betygssättning (LT1015), lärare, assistent | Kurswebb

Programintegrerande kurs för kompletterande pedagogisk utbildning (LT1011), examinator | Kurswebb

Undervisning och bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap (LT2032), lärare | Kurswebb

Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv (LT1014), assistent, lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1013), examinator, lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1045), assistent, lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 2 (LT2013), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 2 (LT2043), kursansvarig | Kurswebb

Ämnesdidaktik (LT1017), lärare | Kurswebb

Ämnesdidaktik teknik (LT1052), lärare | Kurswebb

Profilbild av Birgit Kempinsky Fahrman