Hoppa till huvudinnehållet

Susanne Engström

Profilbild av Susanne Engström

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Arbetar vid

LÄRANDE I STEM

Adress
OSQUARS BACKE 31
Rum

Forskare


Om mig

Mobiltelefon: 070 652 89 50

Jag är docent inom Teknikvetenskapens lärande och arbetar som lektor i Teknikdidaktik vid ITM-skolan, institutionen för lärande, KTH. I kurser undervisar jag om teknikämnet i grundskolan och i gymnasiet samt handleder självständiga arbeten på lärarutbildningar (KPU, kompletterande pedagogisk utbildning och CL, civilingenjör och lärare). Inom forskarutbildning handledare jag licentiander och doktorand inom främst teknikdidaktik.

Jag sitter i styrelsen för Forskarskolan FontD: https://liu.se/forskning/fontd  och i redaktionsrådet för tidskriften ATENA Didaktik: https://atenadidaktik.se/

Jag har även en anställning vid CETIS, resurscentrum för tekniken i skolan: https://liu.se/cetis/ som bidrar till att utveckla skolans teknikämne på olika sätt i samverkan med Skolverket, lärosätenas lärarutbildningar, verksamma lärare och andra aktörer i samhället som är engagerade i teknikundervisning.

Mina pågående forskningsprojekt handlar om:

  • Systemtänkande inom teknikundervisning. Ett utvecklingsprojekt och en studie om undervisning av tekniska system enligt en modell för utveckling av systemtänkande.
  • Civilingenjörsstudenter som har framgång med sina studier – varför? En studie om teknikvetenskapskapital, vad som ger framgång och vad som kännetecknar studenter som avviker från det "raka spåret".

Kurser

Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå (LT201X), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete i ämnesdidaktik, avancerad nivå (LT202X), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete i ämnesdidaktik, grundnivå (LT101X), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), examinator, lärare | Kurswebb

Läskurs i teknikvetenskapens lärande och kommunikation (FLF3004), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Läskurs; Högre seminarier på ECE (FLF3006), examinator | Kurswebb

Teknik för lärare i åk 7-9 (LL137U), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 1 (LT1012), lärare | Kurswebb

Verksamhetsförlagd utbildning 3 (LT2029), examinator | Kurswebb

Ämnesdidaktik (LT1018), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb


Profilbild av Susanne Engström

Publikationer

Publikationslista