Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Susanne Engström

Profile picture of Susanne Engström

Associate Professor

Details

Address
BRINELLVÄGEN 68
Room

Researcher


About me

Mobiltelefon: 070 652 89 50

Jag är docent inom Teknikvetenskapens lärande och arbetar som lektor i Teknikdidaktik vid ITM-skolan, institutionen för lärande, KTH. I kurser undervisar jag om teknikämnet i grundskolan och i gymnasiet samt handleder självständiga arbeten på lärarutbildningar (KPU, kompletterande pedagogisk utbildning och CL, civilingenjör och lärare). Inom forskarutbildning handledare jag licentiander och doktorand inom främst teknikdidaktik.

Jag sitter i styrelsen för Forskarskolan FontD: https://liu.se/forskning/fontd  och i redaktionsrådet för tidskriften ATENA Didaktik: https://atenadidaktik.se/

Jag har även en anställning vid CETIS, resurscentrum för tekniken i skolan: https://liu.se/cetis/ som bidrar till att utveckla skolans teknikämne på olika sätt i samverkan med Skolverket, lärosätenas lärarutbildningar, verksamma lärare och andra aktörer i samhället som är engagerade i teknikundervisning.

Mina pågående forskningsprojekt handlar om:

  • Systemtänkande inom teknikundervisning. Ett utvecklingsprojekt och en studie om undervisning av tekniska system enligt en modell för utveckling av systemtänkande.
  • Civilingenjörsstudenter som har framgång med sina studier – varför? En studie om teknikvetenskapskapital, vad som ger framgång och vad som kännetecknar studenter som avviker från det "raka spåret".

Courses

Degree Project in Subject-Based Teaching and Learning, First Cycle (LT101X), course responsible, teacher | Course web

Degree Project in Subject-Based Teaching and Learning, Second Cycle (LT201X), examiner, course responsible, teacher | Course web

Degree Project in Technology and Learning, Second Cycle (LT200X), examiner, teacher | Course web

Development Project in Technology Education (LT2046), teacher | Course web

Education, School and Society-Contemporary and Historical Perspectives (LT1014), examiner | Course web

Literature Course; Research Seminars at ECE (FLF3006), examiner | Course web

Litterature Course; Education and Communication in Technology Sciences (FLF3004), examiner, course responsible | Course web

Litterature Course; Education and Communication in Technology Sciences (FLF3003), examiner | Course web

Programme Integrating Course for Bridging, Teacher Education Programme (LT1011), course responsible | Course web

Programme Integrating Course in Engineering and Education, year 1 (LT1041), teacher, assistant | Course web

Programme Integrating Course in Engineering and Education, year 2 (LT1042), teacher | Course web

Programme Integrating Course in Engineering and Education, year 3 (LT1043), teacher | Course web

Programme integrating course (LT1040), teacher | Course web

School Placement 2 (LT2013), assistant | Course web

Space and sustainable development (LT1047), assistant | Course web

Special Education - Youth and Adults (LT2035), examiner, teacher | Course web

Subject-Based Teaching and Learning (LT1018), examiner | Course web

Subject-based Teaching and Learning in Technology (LT1052), examiner, course responsible | Course web

Subject-based teaching and learning (LT1017), examiner, course responsible, teacher | Course web

Technology for Teachers in grades 7-9 (LL137U), teacher | Course web

Profile picture of Susanne Engström

Publications

Publication list