Till innehåll på sidan

Strategiska samarbeten

Skolan för teknikvetenskap samarbetar med det omgivande samhället genom industrin, offentlig sektor, andra organisationer och studenter på grundskole- samt gymnasienivå.

Utbildning

Stockholms matematikcentrum (SMC)

Institutionen för matematik på KTH har ett nära samarbete med Stockholms universitet genom Stockholms matematikcentrum (SMC). Detta innefattar bland annat ett masterprogram i matematik, ett kollokvium och gymnasieverksamhet.

Mer om Stockholms Matematikcentrum

Mer om övriga skolaktiviteter som Institutionen för matematik är involverad i

Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus är en stor satsning KTH och Stockholms universitet gör för att locka intresserade studenter till teknikinriktade utbildningar. Vänd dig till KTH om du vill besöka KTH en dag för att exempelvis labba.

Mer om Vetenskapens hus

Öppet Hus på KTH

I mars brukar KTH arrangera Öppet hus där särskilt elever i gymnasiets sista årskurs, och deras anhöriga, har möjlighet att besöka KTH. På Öppet hus kan du ta guidade turer, träffa studievägledare och träffa studenter som läser de program du är intresserad av.

Följande utbildningsprogram informerar SCI-skolan om på Öppet hus:

Teknisk fysik

Teknisk matematik 

Farkostteknik

Öppen ingång

Internationellt

KTH och Skolan för teknikvetenskap samarbetar med en rad olika internationellt framstående universitet för att kunna erbjuda civilingenjörsstudenter så kallat dubbeldiplom. En möjlighet som innebär att studenten kan ta ett akademiskt och socialt steg mot en eventuell internationell karriär.
Mer om dubbeldiplom

Sedan några år tillbaka samarbetar vår skola och KTH med universiteten TU Delft, TU Berlin genom masterprogrammet Computer Simulations for Science and Engineering (COSSE).
Mer om COSSE

Skolan för teknikvetenskap är tillsammans med universitet som Osaka University och University of Toronto medlem i The International Engineering Science Consortium (IESC) för att främja utbyte av erfarenheter kring teknikvetenskap mellan lärosätena.
Mer om IESC

Exjobb

KTH:s studenter gör ett examensarbete i slutet av sin utbildning där de får en möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Examensarbetet pågår under 10-20 veckor och handleds av KTH i samarbete med företag. Det kan påbörjas under både vår- och hösttermin. Det slutgiltiga godkännandet ligger hos en examinator på KTH.

Har din organisation ett problem som ni vill ha en students hjälp att lösa? Annonsera exjobb i KTH:s exjobbsportal  för att nå våra studenter.
Mer om exjobb

Alumner

KTH arbetar aktivt med alumnrelationer, bland annat genom evenemang som årets alumn, alumndagar och återträffar.

Mer om KTH:s arbete med alumner

Forskning

The Dahlquist Research Fellowship

The Dahlquist Research Fellowship är finansiering för forskning inom Numerisk Analys på KTH.
Mer om the Dahlquist Research Fellowship

Personrörlighet

Personrörlighet , att personer rör sig mellan KTH och omvärlden, är ett viktigt inslag i KTH-modellen för samverkan. På Skolan för teknikvetenskap finns just nu 5 adjungerade professorer, 4 affilierade professorer, 4 gästprofessorer och 12 affilierad fakultet.

Samverkan på KTH

KTH har nära samverkan med flera stora företag och organisationer i regionen. Centralt arbetar KTH brett med samverkan, bland annat genom partnerskap, utvecklingsprojekt, alumnrelationer, exjobb och kompetensförsörjning.

Mer om KTH:s arbete med samverkan

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2023-07-13