Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2013 Show in My Schedule
Mon 14 jan 13:00-15:00 Lecture 1
VT 2013
Lecture
Location: Q2

Introduction: course overview, applications, WSNs node architecture, protocols, control over WSNs

Slides

Tue 15 jan 13:00-15:00 Exercise 1
VT 2013
Exercise
Location: V32

Ex. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Week 4 2013 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Lecture 2
VT 2013
Lecture
Location: Q2

WSNs Programming 

Installation instructions

Slides

Tue 22 jan 13:00-15:00 Exercise 2
VT 2013
Exercise
Location: V32

Hands on sensors!

Some tips

Thu 24 jan 13:00-15:00 Lecture 3
VT 2013
Lecture
Location: D3

Wireless Channels

Slides

Useful reading: Dargie & Poellabauer, Section 5.5; Pottie & Kaiser, Sections 3.1 and 3.2

Fri 25 jan 13:00-15:00 Exercise 3
VT 2013
Exercise
Location: V22

Ex. 3.2, 3.3, 3.7, 3.8

Week 5 2013 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-15:00 Lecture 4
VT 2013
Lecture
Location: Q2

Physical Layer

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 152-162, 177-178; Dargie & Poellabauer pages 95-117

Tue 29 jan 13:00-15:00 Exercise 4
VT 2013
Exercise
Location: V32

Ex 4.3, 4.7, 4.8, 4.9

Corrections of Ex 4.7: Question  Answer

Thu 31 jan 13:00-15:00 Lecture 5
VT 2013
Lecture
Location: D3

Mac Layer

Slides

Useful reading: Dargie & Poellabauer, pages 125-135

Reading: S. Ergen, IEEE 802.15.4, until page 21

Fri 1 feb 13:00-15:00 Exercise 5
VT 2013
Exercise
Location: V22

Ex 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Week 6 2013 Show in My Schedule
Mon 4 feb 13:00-15:00 Lecture 6
VT 2013
Lecture
Location: Q2

Routing

Slides

Useful reading: excerpt from "Network Optimization" by D. Bertsekas; Pottie & Kaiser, pages 229-246; Dargie & Poellabauer 164-168

Tue 5 feb 13:00-15:00 Exercise 6
VT 2013
Exercise
Location: V32

Ex 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Thu 7 feb 13:00-15:00 Lecture 7
VT 2013
Lecture
Location: D3

Distributed Detection

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 109-113;
This paper by Niu and Varshney, and this paper by Chair and Varshney.

Fri 8 feb 13:00-15:00 Exercise 7
VT 2013
Exercise
Location: V22

EX 7.3, 7.1, 7.4, 7.7, 7.6

Week 7 2013 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-15:00 Lecture 8
VT 2013
Lecture
Location: Q2

Distributed Estimation, lecture by Chathuranga Weeraddana

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 127-137; This book chapter of Xu & Gupta & Fischione, only pages 1-10, 19-20.

Tue 12 feb 13:00-15:00 Exercise 8
VT 2013
Exercise
Location: V32

EX 8.1, 8.3, 8.2, 8.4, 8.7

Wed 13 feb 10:00-12:00 Lecture 9
VT 2013
Lesson
Location: V32

Positioning and Localization

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 291-303; Dargie & Poellabauer, pages 249-264.

Thu 14 feb 13:00-15:00 Lecture 10
VT 2013
Lecture
Location: D3

Time Synchronization

Slides

Useful reading: Pottie & Kaiser, pages 283-291; Dargie & Poellabauer pages 229-245. This paper by Sommer & Wattenhofer.

Fri 15 feb 13:00-15:00 Exercise 9
VT 2013
Exercise
Location: V22

EX 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6

Week 8 2013 Show in My Schedule
Mon 18 feb 13:00-15:00 No Lecture
VT 2013
Lecture
Location: Q2
Tue 19 feb 13:00-15:00 Exercise
VT 2013
Exercise
Location: V32

EX 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.8

Thu 21 feb 13:00-15:00 No Lecture
VT 2013
Lecture
Location: D3
Fri 22 feb 13:00-15:00 No Exercise
VT 2013
Exercise
Location: V22
Week 9 2013 Show in My Schedule
Mon 25 feb 13:00-15:00 Lecture 11
VT 2013
Lecture
Location: Q2

Networked Control Systems 1

Slides

Useful readig: this paper by Wittenmark et al, only pages 1-29.

Tue 26 feb 13:00-15:00 Exercise 11
VT 2013
Exercise
Location: V32
Thu 28 feb 13:00-15:00 Lecture 12
VT 2013
Lecture
Location: D3

Networked Control Systems 2

Slides

Useful reading: this paper by Zhang and Braniky, only pages 84-90,  94-99, skip the mathematical proofs

Fri 1 mar 13:00-15:00 Exercise 12
VT 2013
Exercise
Location: V22

EX 12.5, 12.6, 12.7

Week 10 2013 Show in My Schedule
Mon 4 mar 13:00-15:00 Lecture 13
VT 2013
Lecture
Location: Q2

Summary and Project Presentations

Slides

Tue 5 mar 13:00-15:00 Exercises
VT 2013
Exercise
Location: V32

Example of exam exercises

Exam of June 8-th, 2012

Solution to Exam of June 8-th, 2012

Exam of August 20-th, 2012

Solution to Exam of August 20-th, 2012

Week 11 2013 Show in My Schedule
Thu 14 mar 08:00-13:00 Exam
VT 2013
Examination
Location: V11, V12
Feedback News