Installera programmen på din dator (sw)

sw  Digital design CAD-program   

Installationsanvisningar

pdf  quartusinstall.pdf

altera.gif

Till laborationen VHDL Intro behöver Du göra förberedelseuppgifter med modern CAD-programvara. Altera's Quartus II designprogram, och Mentor Graphics ModelSim simuleringsprogram, som båda är "state of the art" industriprogram. 
De används normalt i mycket stora digitala konstruktionsprojekt - även om vår labuppgift är blygsam för att passa nybörjare.

Programmen finns installerade i vår laborationssal för att kunna användas tillsammans med hårdvara/labutrustning vid laborationerna.

För förberedelseuppgifterna bör Du installera programmen på din egen dator, men som "backup" så finns programmen även installerade i skolans Windows datorsal 309 bredvid labbsalen.

  • En viktig del av din utbildning är att installera och bli bekant med olika datorprogram som används i industrin.


Programfiler Quartus II och ModelSim version 13

downloadcenter.png

Numera är Quartusversionen 14. 
Antingen besöker Du Alteras hemsida, eller så får Du låna en USB-sticka med filerna i skolan. USB-Överföring av programfilerna tar c:a 5 minuter. Själva installationen kan sedan ta lång tid. 
(Inget hindrar att man delar med sig av installationsfilerna till sina kamrater.)

OBSERVERA! Altera har tagit bort stödet för 3000-serien av kretsar (som vi använder i laborationen) i och med versioner från och med Quartus 13.1. Du måste därför ladda ned den tidigare versionen 13.0. Se figuren.

quartus13.0.gifInstallera Quartus II version 13.0 från lånat USB-minne

usbflash.gif

Vi använder Quartus II web edition (free)

Skapa en tillfällig mapp på din dator tex. C:\Altera_temp. På USB-minnet finns mappen quartus13. Kopiera över filerna:

QuartusSetupWeb-13.0.1.232.exe
max_web-13.0.1.232.qdz
QuartusHelpSetup-13.0.1.232.exe
ModelSimSetup-13.0.1.232.exe

Det är viktigt att filerna ligger i en och samma mapp på din dator. Detta krävs för att dom ska kunna installeras ihop.

Du kan nu lämna tillbaka USB-minnet.Installera Quartus II och ModelSim, version 13

Installationen är "rättfram", och som man förväntar sig. Här beskrivs den steg för steg.

installationfiles.gif

Dubbelklicka på QuartusSetupWeb-13.0.1.232.exe i din mapp Altera_temp. Detta installerar Quartus och övriga filer som finns i mappen, Modelsim. Förbered dig på att det kommer att ta tid.

q1.bmp

q2.png

q3.png

q4.png

q5.png

coffeebrak.png

 Ta en kopp kaffe - nu kommer det att ta tid ...

q6.png

q7.png

Beroende på din dators prestanda så har Quartus 32 eller 64 bits versionerna installerats.

q32.gif

När Du startar Quartus så får Du en fråga. 
Vi klarar oss utmärkt med gratisversionen av Quartus - så inget behöver köpas.

dontbuy.gif

  • Observera - nu kan Du ta bort hela mappen  Altera_temp  med installationsfilerna. 
    Den tar bara plats på datorn.

Lycka till med installationen

Teacher William Sandqvist created page 3 November 2014

Teacher William Sandqvist changed the permissions 3 November 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av alla inloggade användare.
Feedback News