Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lab2 wiki (sw)

swbig

pdf  tutorial_lab2_swe.pdf

zip   IE1204.zip  alla kursens simuleringsfiler.

Lab2 tutorial bygger vidare på Lab1 tutorial

Du kan behöva repetera Lab1 tutorial för att utföra Lab2 tutorial.


Besök:  http://www.linear.com/   för att hämta och installera programmet  LTspice  på din egen dator. Du behöver inte registrera dig om Du inte vill. Installationen är sedan "rättfram" enligt instruktionerna på hemsidan. Programmet finns för de flesta operativsystem, men denna Tutorial gäller utseendet under Windows.

Kursens simuleringsfiler

Programmet finns installerat på skolans datorer i labsal Ka-305 och i datorsalen Ka-309. I skolan packar Du upp kursens simuleringsfiler i din servermapp under    H:\IE1204 . (hemma spara "var som helst")
Du kan starta LTSpice genom att klicka på valfri   *.asc  - fil.
(Du kan även starta scad.gif LTSpice från startmenyn).

  Om du klickar på simulerings ikonen i programmet så genomförs en simulering med de av oss förvalda inställningarna. Därefter kan Du enkelt gå vidare genom att ändra värden eller inställningar för att själv utforska kursens kretsar!  

  • zip   IE1204.zip  alla kursens simuleringsfiler.Simulering av sekvenskretsar

sequency_circuit.gif

En sekvenskrets kan ge olika utsignaler för en och samma insignalkombination. Kretsen har en intern "minnesfunktion" som tar hänsyn till in vad som hänt tidigare.

För att testa sådana kretsar måste man kunna generera sekvenser av signaler. Eftersom detta är en kurs i Digitalteknik så väljer vi att generera sekvenserna med digitalkomponenter!
Den digitalkomponent som brukar användas för omvandling parallellt till seriellt är skiftregistret. 74166 är ett sådant skiftregister. Det parallella 8-bitars värde som finns på ingångarna laddas in och skiftas sedan ut seriellt.
För muspekaren över en ingång så att pekaren byter till I-form, högerklicka, och genom att man skriver dit 1 eller 0 ansluter man ingången till valfri nivå på spänningskällan. Det inställda talet skiftas sedan ut seriellt. Med flera skiftregister kan vi generera sekvenser av insignalskombinationer. Spänningskällorna i schemat avger de pulser som styr skiftregistret under simuleringen. De behöver man inte förändra.

   sequence_generator.gif  load_sequence.gif


Låskrets med NOR-grindar ( inför lab Sekvenskretsar )

sr_test.gif

Vid laborationen ska Du koppla upp, och testa, en låskrets med NOR-grindar (7402). Insignalerna a och b ska följa en fem stegs sekvens enligt figuren . Så här simulerar vi kretsen.

Öppna mallen   sequence_test.asc  och spara den som    sequence_latch.asc.  Filen innehåller två skiftregister för signalerna a och b. Redigera så att sekvensen blir den önskade.

edit_sequence.gif

 Component, bläddra fram till mappen med kursens filer och välj därefter komponenten 74HCT02.

nor.gif

 Rita schemat.
Om man placerar ut   input  och  output  med    Label Net   behöver man inte dra så mycket ledningar.

7402sch.gif

 Run. Simulera.

Färdig fil:    sequence_latchx.asc.


Klockad D-vippa  (inför lab Sekvenskretsar)

dtoggle.gif

Vad händer med en D-vippa om D ansluts till inversutgången? 
74hct74.gif  change_v.gif  clock.gif

 Component. 74HCT74.    Component.  voltage.    Förändra sedan spänningskällan med Advanced  och  PULSE   för att få ett antal klockpulser.

Rita följande schema:

d_toggle.gif

 Run. Simulera.  Nu vet Du vad som händer!

Färdig fil:    D_flipflopx.asc


Gray-kod upp/ner-räknare   ( inför lab Sekvenskretsar )

gray_counter.bmp

Påböjad fil:    gray_counter.asc

Komplettera ritningen. Koppla  input  namn till  output  namn beroende på vad Du kommit fram till i förberedelseuppgiften.

 Run. Simulera sedan med x = 0 och med x = 1.


Skiftregister-räknare   ( inför lab Sekvenskretsar )

74175inside.gif

Vid laborationen använder vi en kompakt krets 74175 med 4 D-vippor, där alla vippornas Reset-ingångar är anslutna till samma pinne. Det går enkelt att 0-ställa vipporna, men hur bär man sig åt för att ställa in dem på något annat värde? Vid laborationen får Du lära dig hur man gör detta genom att koppla dem som en PRBS-generator.

prbsx.gif

Här simulerar vi i stället skiftregister-räknarna med 7474-vippor och har då tillgång till både PRESET och CLEAR ingångar för att kunna ställa in vipporna på godtyckliga startvärden.

Färdig fil:    ring.asc.

ringsim.png

Du kan ställa in andra sekvenser genom att editera INIT till andra av vippornas PRE och CLR ingångar.

all_sequences.gif 

Färdig fil:    moebius.asc.

Färdig fil:    prbs.asc.


15states.gif

Lycka till med labförberedelserna!