Philip J. B. Koeck

Bild på Philip Koeck

Enhetschef och Universitetslektor

08-524 81073

E-post till Philip Koeck

Philip Koeck CV

Min forskningsprofil vid Strukturell Bioteknik

"Single particle" processning för 2D kristaller av membranproteiner.
Läs mer om detta projekt

Korrektur av translations-varianta avbildningsfel i elektron kristallografi och tomografi.
Korrektur för ofullständig information i Fourierrummet inom 3D rekonstruktion.
"Single particle" rekonstruktion (viral spikes, chaperoniner, hemocyanin, hsp21).

Examina

1.1.2007 Habilitation (docent, associate professor) i biofysik

28.4.1995 Summa cum laude doktorat i naturvetenskap (experimentalfysik)

1991-1995 Forskarutbildning vid EMBL, Heidelberg/Germany som extern student vid Karl-Franzens Universitet Graz/Austria. Doktorsavhandling om "Unconventional Immuno Double Labelling by Electron Spectroscopic Imaging and Multivariate Statistical Analysis"

12.9.1991 Summa cum laude masters (Mag. rer. nat.) i experimentalfysik vid Karl-Franzens Universitet Graz/Austria

1990-1991 Masters avhandling om "Solvent and Deuteration Effects on the Primary Photoprocesses in Dihydrobiliverdin"

23.10.1987 Summa cum laude bachelor (1. Diplom)

1985-1991 Fysik vid Karl-Franzens Universitet, Graz/Austria

Yrkeserfarenhet

1.5.-31.12.95 Forskare vid EMBL, Heidelberg, Tyskland

1.1.96-31.7.99 Forskarassistent vid Karolinska Institutet, Avd. för Biovetenskap, Novum, Huddinge, Sverige

1.8.99-4.10.07 Universitetslektor vid Södertörns Högskola och Karolinska Institutet, Avd. för Biovetenskap, Novum, Huddinge, Sweden

5.10.07-30.11.08 Forskare vid Karolinska Institutet, Avd. för Biovetenskap, Novum, Huddinge, Sverige

1.12.08- Universitetslektor vid Kungliga Tekniksa Högskolan, Skola för Teknik och Hälsa, Huddinge, Sverige

Fellowships och priser

1990 Stipendium AS 10000 för exceptionellt bra studieframgång vid Karl-Franzens Universitet, Graz/Austria

1991-1995 Doktorandtjänst vid EMBL

1996 KI-forskningsfonder, SEK 11000

1997 KI-forskningsfonder, SEK 17000

1998 KI-forskningsfonder, SEK 15000

1998 Stiftelsen Lars-Hiertas Minne, SEK 20000

1999 KI-forskningsfonder, SEK 24700

2008 KI-forskningsfonder, SEK 25800

2011 MBM-platform, SEK 50000

Pedagogisk Erfarenhet

Kursansvarig och examinator i circa 30 kurser i biofysikalisk elektronmikroskopi och elektronkristallografi, elektronmikroskopins kvantmekanik, Fourieroptik, bildbehandlingens matematiska metoder, fysikalisk kemi och allmän kemi

Utveckling av undervisningsmaterial för kurser i biofysikalisk elektronmikroskopi och elektronkristallografi, bildbehandlingens mathematiska metoder och elektronmikroskopins kvantmekanik

Vid Karolinska Institutets Centrum för Strukturbiokemi i Huddinge utvecklade jag, tillsammans med andra forskare, nya kurser i strukturbiokemi. Mitt huvudsakliga undervisningsansvar där var elektronmikroskopi och jag har även hållit kurser och föreläsningar vid andra universitet i dem nordiska länderna.  Vid KTH har jag initierat en biofysikalisk inriktning inom masters programmet i medicinsk avbildning. Inom detta program har jag undervisat kurser i bildbehandlingens matematiska metoder , Fourieroptik, elektronmikroskopins kvantmekanik och biofysikalisk elektronmikroskopi.

Till sidans topp