Samhällsbyggnad, civilingenjör 300 hp

Samhällsbyggnad passar dig som vill vara med och utveckla ett hållbart samhälle. Det handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö. Pro­grammet kombinerar teknik, naturvetenskap, ekonomi och juridik. Utbildningen öppnar många dörrar till ett varierat yrkesliv inom det mycket breda samhällsbyggnadsområdet.

15 mars 2019: Anmälan öppnar
15 april 2019: Anmälan stänger
11 juli 2019: Antagningsbesked 1
26 juli 2019: Sista svarsdag
1 augusti 2019: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2019: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2019: Programstart

Examen: Civilingenjör, kandidat, master
Utlandsstudier: Information om utlandsstudier för Samhällsbyggnad
Längd: 5 år heltid, 300 högskolepoäng
Plats: KTH Campus, Stockholm
Tillhör ämnesområdet: Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik​​​​​​​​​​​​​​

Särskild behörighet: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1, eller motsvarande. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
Mer om behörighet

Statistik HT-17: BF: 3.50,BI: 18.90, BII: 19.25, HP: 1.35, T10: 170, T20: 65

  • BI:sökanden med gymnasiebetyg utan komplettering
  • BII:sökanden med gymnasiebetyg med komplettering
  • BF: sökanden med studieomdömen från folkhögskola
  • HP:sökanden med resultat från högskoleprov
  • SA: sökanden som skickat in sen anmälan

Läs mer om andra urvalsgrupper

För frågor relaterade till utbildningens kursinnehåll och uppbyggnad:
svl-s@kth.se

För andra typer av frågor som behörighet, urval och frågor till KTH-studenter:
Fråga oss om studier

Samhällsbyggnad 300 hp

Samhällsbyggnad ger dig en unik bredd och möjlighet till fördjupning i stora delar av samhälls­byggnadsområdet. Utbildningen fångar hela bygg­processen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Programmet har utformats i samarbete med branschen och ger dig förutsättningar och förmåga att medverka i och leda arbete med hur byggnader, infrastruktur och städer ska utformas, bevaras och förnyas i takt med samhällsutvecklingen. Utifrån intresse väljer du inför årskurs tre att fördjupa dig inom något av ämnesområdena hus och anläggning (bygg), byggprojekt ledning, stads­ och trafikplanering, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik, miljö­teknik och hållbar infrastruktur eller geografisk IT. Under årskurs fyra och fem fördjupar du
dig ytterligare inom ett valt masterprogram. På masternivån har du möjlighet att läsa 30 högskole­poäng helt valfria kurser. Det betyder att du har friheten att delvis skräddarsy din utbildning. Du kan även studera en eller två terminer utomlands, utan förlängd studietid. KTH har utbytesavtal med framstående universitet i hela världen, exempelvis i Australien, Singa pore och USA.

Kurser

Jobbet och framtiden

Hur kan samhällsbyggandet anpassas till klimatförändringar? Vad bestämmer hur mycket bostäder som ska byggas? Det finns många spännande karriärvägar för dig som vill jobba inom samhällsbyggnadsområdet. Så gott som all planering, byggande och förvaltning kräver medverkan av samhällsbyggare och arbetsmarknaden är expansiv, främst inom storstadsområdena.

Dina framtida arbetsgivare kan vara privata konsultbolag, fastig­hetsföretag, bostadsföretag, arkitektkontor eller bygg­ och entreprenörsföretag, men kan också fin­nas i den statliga och kommunala sektorn. Exempel på yrkesroller är stadsplanerare, konstruktör, fastighetsutvecklare, miljö strateg, stadsbygg­nadsdirektör, fastighetsekonom, trafikingenjör, markstrateg, projektledare och lantmätare. Dess­utom är utbildningen forskningsförberedande om du är intresserad av en framtida forskarkarriär. Möjligheten till internationell karriär är stor.

Erik Bengtsson, NCC Anläggning

"Nya utmaningar kommer automatiskt utifrån den erfarenhet jag byggt hittills."

Vad händer efter utbildningen?

Studenter

Ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. De besvarar gärna på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

Lisa, KTH-student

"Mitt bästa tips till en blivande student är att försöka komma igång med plugget direkt från start."

Studenter berättar

* Ändringar kan ske i programmet.

Få aktuell information om utbildningsprogrammet och en inblick i livet som student direkt till din mail.

Till sidans topp