Samhällsbyggnad, civilingenjör 300 hp

Samhällsbyggnad passar dig som vill vara med och utveckla ett hållbart samhälle. Det handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö. Programmet kombinerar teknik, naturvetenskap, ekonomi och juridik. Utbildningen öppnar många dörrar till ett varierat yrkesliv inom det mycket breda samhällsbyggnadsområdet.

Viktiga datum

16 mars 2020: Anmälan öppnar
15 april 2020: Anmälan stänger
9 juli 2020: Antagningsbesked 1
24 juli 2020: Sista svarsdag
30 juli 2020: Antagningbesked 2
Mitten av augusti 2020: Obligatoriskt upprop
Slutet av augusti 2020: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik17%
Fysik4%
Programmering5%
Hållbar utveckling8%
Informations- och kommunikationsteknik8%
Samhällsbyggnad16%
Valbar kurs eller inriktning33%
Projekt/Examensarbete9%
Jämför med annat program

Samhällsbyggnad 300 hp

Samhällsbyggnad ger dig en unik bredd och möjlighet till fördjupning i stora delar av samhälls-byggnadsområdet. Utbildningen fångar hela byggprocessen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Programmet har utformats i samarbete med branschen och ger dig förutsättningar och förmåga att medverka i och leda arbete med hur byggnader, infrastruktur och städer ska utformas, bevaras och förnyas i takt med samhällsutvecklingen. Utifrån intresse väljer du inför årskurs tre att fördjupa dig inom något av ämnesområdena hus och anläggning (bygg), byggprojekt ledning, stads- och trafikplanering, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik, miljöteknik och hållbar infrastruktur eller geografisk IT. Under årskurs fyra och fem fördjupar du dig ytterligare inom ett valt masterprogram. På masternivån har du möjlighet att läsa 30 högskolepoäng helt valfria kurser. Det betyder att du har friheten att delvis skräddarsy din utbildning. Du kan även studera en eller två terminer utomlands, utan förlängd studietid. KTH har utbytesavtal med framstående universitet i hela världen, exempelvis i Australien, Singapore och USA.

Kurser

Jobb och karriär

Hur kan samhällsbyggandet anpassas till klimatförändringar? Vad bestämmer hur mycket bostäder som ska byggas? Det finns många spännande karriärvägar för dig som vill jobba inom samhälls-byggnadsområdet. Så gott som all planering, byggande och förvaltning kräver medverkan av samhällsbyggare och arbetsmarknaden är expansiv, främst inom storstadsområdena. Dina framtida arbetsgivare kan vara privata konsultbolag, fastighetsföretag, bostadsföretag, arkitektkontor eller bygg- och entreprenörsföretag, men kan också finnas i den statliga och kommunala sektorn. Exempel på yrkesroller är stadsplanerare, konstruktör, fastighetsutvecklare, miljöstrateg, stadsbyggnadsdirektör, fastighetsekonom, trafikingenjör, markstrateg, projektledare och lantmätare. Dessutom är utbildningen forskningsförberedande om du är intresserad av en framtida forskarkarriär. Möjligheten till internationell karriär är stor.

"Det viktigaste är att våga tro på sig själv, speciellt under de tuffa första åren när man tragglar med saker som nästan känns obegripliga."

Sofie Jonsson, Skanska

Vad händer efter utbildningen?

Studenter

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH eller ställ frågor till en KTH-student. De kan besvara på frågor om kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

"Mitt bästa tips till en blivande student är att försöka komma igång med plugget direkt från start."

Lisa, KTH-student

Studenter berättar

Ställ frågor till en KTH-student

Prenumerera på KTH

Du kan via våra nyhetsbrev få viktig och aktuell information kring bland annat den utbildning du är intresserad av.

Så här söker du till KTH

Här är en beskrivning av hur du, steg för steg, gör för att söka till KTH och information om hur processen ser ut.

Därför KTH

Välkommen till KTH. Här nämner vi några orsaker till varför vi tycker du ska välja att studera hos oss på KTH.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. Läs mer om ditt campus.