Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Byggteknik och design, högskoleingenjör, 180 hp

Högskoleingenjörsprogrammet inom Byggteknik och design på KTH ger dig möjlighet att vara med och forma Sveriges framtida byggnader och infrastruktur. Du får en vetenskaplig grund och djupa kunskaper inom bygg och infrastruktur för att kunna delta i byggandet av det hållbara samhället. Utbildningen förbereder dig för kvalificerat arbete inom samhällsbyggnadssektorn och har en direkt koppling till näringslivet – vilket ger dig goda karriärmöjligheter efter examen.

Ungt arkitektteam som diskuterar byggplaner och planerar för utveckling.

VIKTIGA DATUM 2024

15 mars: Anmälan öppnar
15 april: Anmälan stänger
20 juni: Sista kompletteringsdag
11 juli: Antagningsbesked 1
19 juli: Sista svarsdag
25 juli: Antagningsbesked 2
12 augusti: Obligatoriskt upprop.
Slutet av augusti: Programstart

Överblick över utbildning

Matematik 10%
Fysik 4%
Samhällsbyggnad 22%
Byggtekniska tillämpningar 21%
Hållbar utveckling 10%
Valbar kurs eller inriktning 25%
Projekt/Examensarbete 8%
Jämför med annat program

Jämför med annat program  

Möjligheter med byggteknik och design

Stora förändringar sker inom byggbranschen. Digitalisering, en växande befolkning och nya perspektiv på hållbarhet öppnar för nya möjligheter och utmaningar. Vi blir fler personer som ska bo på samma yta och ett förändrat klimat ställer nya krav på våra städer och samhällen. Hur stora/höga byggnader kan vi bygga utan att inverka för mycket på den sociala och ekologiska hållbarheten? Hur kan digitala verktyg användas för att optimera arbetet? På programmet i Byggteknik och design får du de verktyg du behöver för att kunna ta dig an de spännande utmaningarna.  

Utbild​​​​​​​ning

Byggteknik och design inkluderar kunskap om arkitektur och fastigheter, konstruktion, bygg, anläggningsteknik, byggproduktion samt byggekonomi. De två första åren läser du teoretiska och byggtekniska ämnen samt digitala verktyg. Det tredje året väljer du en inriktning med specialisering inom arkitektur och fastighetsutveckling, konstruktion, eller byggproduktion.

Årskursbeskrivning år 1-3 ​​​​​​​

Utbildningsplan och kurslistor (Kurs- och programkatalogen) ​​​​​​​

Utbildningen har en direkt koppling till näringslivet, vilket ger dig goda karriärmöjligheter efter examen. Du har möjlighet att börja arbeta direkt, men du får också en bra start för att fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.

KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för att kunna lösa problem av olika slag. Du får en god grund för fortsatt personlig utveckling för att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen och på framtidens arbetsmarknad.

Jobb och framtid

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta med projektledning, fastighetsförvaltning, husbyggnadsprojektering på arkitektkontor eller på konstruktionsbyrå. Du kan bli bygglovshandläggare, arbetsledare på byggarbetsplats eller ha andra byggrelaterade yrkesroller. Sveriges Byggindustrier är en del av ryggraden i Sveriges näringsliv som sysselsätter flera hundra tusen människor. Kommande stora pensionsavgångar gör att behovet av din kompetens är stort. Du kan börja arbeta direkt efter examen eller välja att fortsätta studera på en magister- eller masterutbildning i Sverige eller utomlands.

Alumner berättar ​​​​​​​​​​​​​​

KTH Innovation hjälper dig som vill utveckla en idé ​​​​​​​

Efter KTH - jobb efter utbildningen ​​​​​​​

Byggteknik och design för en hållbar värld

Logotyp Globala målen.

Utbildningen lär dig att förstå och utveckla lösningar för flera av de globala målen för hållbar utveckling, framför allt målen om ​​Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen samt Bekämpa klimatförändringarna. Du lär dig om hållbar energianvändning och effektiv användning av materialresurser. Du läser bland annat kurser i materiallära, miljövetenskap och samhällsplanering. Under programmet i byggteknik och design får du en helhetssyn på byggandets olika faser – vilket gör dig till en viktig resurs i att minska miljöpåverkan från byggnader och infrastruktur.

Hållbar utveckling är viktigt i alla KTH:s utbildningar och integreras i utbildningens läroplan, både i projektkurser och examensarbeten. Du får aktuell kunskap om de verktyg och metoder samhället behöver för att förändras i en mer hållbar riktning.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål i utbildning (KTH Intranät) ​​​​​​​ ​​​​​​​

Profilera din utbildning mot hållbar utveckling ​​​​​​​

Undervisning och studiemiljö

Undervisningen är varierad och utbildningen ligger långt fram vad gäller problembaserad inlärning, framförallt i årskurs två och tre. Istället för att du får en uppgift som har ett svar i facit får du ett problem som det kan finnas olika lösningar på, vilket liknar utmaningarna i arbetslivet. I varje årskurs får du göra flera praktiska projektuppgifter och studiebesök på byggarbetsplatser, projektkontor, byggindustrier och i redan bebyggda miljöer.

Den mesta av undervisningen sker i huset där avdelningen för Bygg och design har sina lokaler. Här, i vad som är en av KTH:s modernaste läromiljöer, finns tillgång till labbutrustning, de senaste programvarorna och kraftfulla datorer som du använder under utbildningen för att rita och räkna på konstruktioner i datormiljöer.

Lärare: "Här bygger du din framtid och ett bra samhälle" ​​​​​​​

Studentlivet på KTH består av mycket mer än bara studier. Som student på Byggteknik och design tillhör du Ingenjörssektionen Bygg. Sektionerna på KTH är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och drivs av studenterna själva. De finns till för att främja det sociala studentlivet, utveckla utbildningens kvalitet och stärka kontakten med näringslivet. Utöver sektionerna finns det även flera olika kårföreningar för idrott, spex, event, karriär eller olika sociala specialintressen.

Läs mer om studentlivet på KTH på THS webb

​​​​​​​​​​​​​​​​​THS anordnar även en studentmottagning för nyantagna studenter under augusti månad. Mottagningen är till för att du ska få lära känna dina kurskamrater och få goda förutsättningar för ett bra studie- och studentliv.

Läs mer om frivilliga studentmottagningsveckor

Internationella möjligheter

KTH erbjuder många möjligheter till utlandsstudier. Att genomföra en del av dina studier utomlands är en chans att spetsa ditt CV, upptäcka världen och få vänner för livet. Programmet ger dig möjlighet att läsa en del av utbildningen vid ett av KTH:s partneruniversitet utomlands. De mest populära destinationerna bland studenter på programmet i Byggteknik och design är Singapore, Tjeckien, Australien och Danmark.

Utlandsstudier under programstudierna ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vad tycker studenter om utbildningen?

Läs intervjuer och ta reda på vad studenter från utbildningen tycker om sin tid på KTH. Du kan också ställa frågor till KTH-studenter från många olika utbildningar. Passa på att ställa alla frågor du har om exempelvis kursinnehåll och studentliv eller om du har frågor kring jobbet som ingenjör.

​​​​​​​ Studenter berättar

Studenter med datorer.

Anmälan, steg för steg

Här är en beskrivning av hur du gör för att söka till KTH. Dessutom; mer om antagning, urval och behörighet.

Borggården. KTH Campus.

KTH Campus

På KTH finns det fem strategiskt placerade campus och dina studier koncentreras till ett av fem. 

Kontakta oss

Har du frågor om studier eller om studentlivet på KTH tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-15