Vatten rinner ur en kran i ett överfullt dricksglas så det stänker.

Ny teknik renar dricksvatten från PFAS

En ny teknik som renar dricksvatten från miljöfarliga PFAS-ämnen testas just nu i Hammarby sjöstadsverk i Stockholm. Tidigare labbtester har gett lovande resultat, vattnet kunde renas från PFAS till över 90 procent.

Målningen Den döende dandyn avbildad på superdatorn Dardel.

KTH får ny superdator

Innan året är slut ska Dardel vara snabbast i Sverige. Superdatorn är döpt efter författaren Thora Dardel och pryds av Nils Dardels Den döende dandyn.

– Införskaffandet har noga anpassats till behovet hos ledande forskargrupper inom biofysik, kvantkemi och flödesmekanik, säger Dirk Pleiter, ny föreståndare för Parallelldatorcentrum.

Collage som visar vy över en by, en forskare med en kyrka i bakgrunden och snöklätt landskap.
Vy över Duved med Indalsälven. Uppe till höger syns arkitekturprofessor Björn Hellström med Duveds kyrka i bakgrunden. (Foto: KTH)

Så ska Duved bli framtidens by

Byn Duved, med 1800 invånare, ska bli en hållbar förebild för landsbygden. Med självförsörjande system och lokalt engagemang vill man visa vägen för h...

Läs artikeln
Bild föreställer celldelning
Montage av mikroskopbilder som visar de olika stadierna av celldelningscykeln, som resulterar i att en cell kan bli två. Blått visar cellens kärna och rött visar mikrotubuli.

Forskarna hoppas på skräddarsydda cancerläkemedel

Nu har forskare från bland annat KTH studerat processen när celler delar sig. Syftet är att lära sig mer om de proteiner som är involverade. Resultate...

Läs artikeln
En man använder Mendi headset och appen på en mobiltelefon
Genom headsetet och appen ser användaren sina egna hjärnsignaler och påverkar dem i olika spel genom fokuserad tankeverksamhet. På skärmen syns hur kroppen pumpar blod till de områden i hjärnan som tränas. Tekniken kallas neurofeedback och har tidigare främst använts inom vården och av företagsledare och sportstjärnor för att behandla bland annat stress, ångest, ADHD, sömnproblem, migrän och minnessvårigheter.

Hjärnträning görs synlig genom app och headset

Att träna hjärnfunktioner med hjälp av ett headset med infrarött ljus och en app innebär enligt KTH-alumn Rickard Eklöf en rent fysisk träning för hjä...

Läs artikeln

Kalender