Forskningen som ger bäst genomslag

Vilken forskning är mest lönsam? Forskare vid KTH har tagit fram en ranking över Sveriges mest produktiva lärosäten. Mindre universitet ligger långt framme.

Enklare att söka i KB:s mediearkiv

Räknat i heltidsarbetsveckor utan semester skulle det ta 120 människor hela deras arbetsliv att lyssna igenom materialet för att öka sökbarheten. KTH-forskaren Jens Edlund med kollegor ska automatisera arbetet med hjälp av teknik för taligenkänning.

Nicole Kringos berättade om forskningen kring elektrifierade vägar framtidens infrastruktur på ett seminarium i Reaktorhallen. (Foto: Susanne Kronholm)

På väg mot fossilfritt

Hur kan man skapa ett elsystem för ett uthålligt samhälle? Hur kan vi minska utsläppen från flyget? Vad krävs för att elektrifiera våra vägar? Det va...

Läs artikeln
Michelle Kadir, Vice President på Sony Music, håller en föreläsning om sin karriärresa på Giants 9 november.

”KTH kan öppna vilka dörrar som helst”

Första tiden på KTH var tuff för henne och hon funderade på att hoppa av. Men hon bestämde sig för att visa både sig själv och andra att hon kunde kla...

Läs artikeln
– Det är hög tid att forska på hållbara anpassningar av våra byggda miljöer, som ska tåla pågående ökande klimatförändringar, säger KTH-professor Johan Silfwerbrand. (Foto: Håkan Lindgren)

”Börja anpassa vår byggda miljö till klimatförändringarna”

Det räcker inte att fokusera på att minska klimatförändringarna. Mer forskning måste inriktas på anpassning till den rådande och framtida klimatsituat...

Läs artikeln

Kalender