Skolan för bioteknologi (BIO)

BIO-skolan har ett tydligt forskningsfokus med en bred och omfattande forskning inom fältet bioteknologi, med såväl grund- som tillämpad forskning, med främst experimentell, men också teoretisk verksamhet.

BIO-skolan har två lokaliseringar, AlbaNova Universitetscenter, vid norra änden av KTHs huvudcampus, och sedan 2010 också, Science for Life Laboratory i Solna.

Skolan är organiserad i sex avdelningar med sammanlagt drygt 300 anställda, varav ca 30 innehar fakultetstjänster. För beskrivning av avdelningarnas forskning hänvisas till deras länkar. En väsentlig del av verksamheten bedrivs i centerbildningar (se länkar).

BIO-skolan bedriver utbildning på grund- och avancerad nivå, i formen av ett civilingenjörsprogram i Bioteknologi (5-årigt), som också kan läsas som ett kandidatprogram (3-årigt), följt av två alternativa 2-åriga masterprogram, Medicinsk Bioteknik eller Industriell och Miljöinriktad Bioteknik.

Vi hänvisar till våra engelska webbsidor.

Till sidans topp