Till innehåll på sidan

Digitalt berättande

Digital lärmiljö och digital kompetens

Forskningsprojekt: Digitalt lärande

Publicerad 2018-06-06

I detta forskningsprojekt undersöks hur digital teknik kan stödja och engagera elever när de arbetar med berättande. Vi undersöker både hur digital teknik kan användas som en del av lärmiljön och undersöka hur berättande kan användas för att stödja utvecklingen av elevers digitala kompetens. Projektgruppen består av medarbetare från avdelningen för lärande vid Kungliga Tekniska högskolan och stiftelsen Berättarministeriet.

I korthet

Anslagsgivare: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Projektperiod:
juli 2018 - dec. 2021

Projektdeltagare:

Stefan Stenbom , KTH Lärande

Reza Saleh, Berättarministeriet

Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriet

"Det var en gång ett bokförlag som låg strax utanför den stora staden. Redaktören för förlaget, Schwartz, var en vresig person som tyckte bättre om att sitta inlåst på sitt kontor och läsa böcker än att träffa andra människor. Granne med förlaget låg en butik som specialiserat sig på produkter för utomjordingar. Så en dag hände något magiskt. Det hela började när en hemlig dörr plötsligt öppnades."

Utveckla berättande och digital kompetens

Att skapa och dela med sig av berättelser ses ofta som en av hörnstenarna i ett samhälle. I skolsammanhang har berättande använts under lång tid som ett verktyg för att hjälpa elever använda sin fantasi och kreativitet att utveckla egna berättelser. I mars 2017 beslutade den svenska regeringen att förstärka behovet av att alla barn och ungdomar att utvecklar en digital kompetens. Detta görs genom förtydligande och förstärkning av digital kompetens i läroplaner och kursplaner för den svenska skolan. Visionen som lyfts fram är att alla barn och ungdomar under sin skolgång skall utveckla en digital kompetens.

Projektets syfte

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur digital teknik kan stödja och engagera elever när de arbetar med berättande. Vi kommer undersöka både hur digital teknik kan användas som en del av lärmiljön och undersöka hur berättande kan användas för att stödja utvecklingen av elevers digitala kompetens. Projektgruppen består av avdelningen för lärande vid Kungliga Tekniska högskolan och stiftelsen Berättarministeriet. Tillsammans har vi stor erfarenhet av lärande i digitala miljöer och av att använda berättande som en drivkraft för att stödja elevers utveckling.

Aktionsbaserad forskning för skolprogram

Den teoretiska utgångspunkten för detta projekt är ett forskningsramverk för lärande i digitala miljöer som heter Community of Inquiry. Med stöd i ramverket kommer vi använda aktionsbaserad forskning där vi dokumenterar lärares uppfattningar om berättande och digital kompetens. Därefter utformar, utvecklar och utvärderar vi ett skolprogram för Berättarministeriet där digital teknik används i programmets utformning och innehåll. Varje steg i processen granskas och dokumenteras av våra forskare.

Hur digital teknik kan användas för att stödja berättande

Förväntade resultat av detta forskningsprojekt är en ökad kunskap i hur digital teknik kan användas för att stödja berättande samt en djupare insikt i hur elever kan utveckla både digital kompetens och sin förmåga att kommunicera genom det svenska språket.

Läs artikel om "KTH och Berättarministeriet" i KTH Magazine (nytt fönster)

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-06-06
CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Performance-based governance in academia
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT - Utlysningen ute nu!
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten
Digitalt berättande