Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kjetil Falkenberg

Profilbild av Kjetil Falkenberg

UNIVERSITETSLEKTOR


Om mig

Min forskning fokuserar på musik och uttryck, speciellt hur musikteknologi och interaktion med ljud kan bli en naturlig del av vardagen, lek, träning och rehabilitering. Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund inom pedagogik, musikvetenskap och musikteknologi. Jag är en del av teamet Musik- och ljudbehandling och leder NAVETs tematiska arbetsgrupp Music For All.

Forskningsintressen

Alla länkar nedan går till portfoliosidor (på engelska) med fritt nedladdningsbara artiklar.

Skivspelaren och scratching

Rehabilitering och träning med aktivt lyssnande

Ljudinstallationer och nya musikinstrument

Dator-stödd musikundervisning

Sonifiering av data

Uttrycksfullhet och känslor i musik

Pedagogisk utveckling

Tillgänglighet

Pågående projekt

Musik för alla (finansierad av NAVET)

Inkluderande Digitalt Lärande (finansierad av VR)

Utveckling av ett haptiskt och visuellt system för att förbättra omvärldsorientering och motverka social isolering för personer med hörselnedsättningar (finansierad av Stiftelsen Promobilia)

Avslutade projekt

Fictitious Soundscapes: Preferences for urban sound environments of the future among hearing impaired (finansierad av NAVET)

Kurser i universell design på KTH och Södertörns högskola (finansierad av PTS)

Virtuella lärmiljöer för grupparbete mellan seende och svårt synskadade elever (finansierad av Vinnova)

Sonifiering av varor i butik: en pilotstudie om att minska stölder i detaljhandeln med hjälp av ljud och musik (finansierad av Hakon Swenson Stiftelsen)

Välklingande butiksvaror: En generell och applicerbar metod för bättre arbetsmiljö och färre stölder (finansierad av Handelsrådet)

Ljudskrapan (finansierad av Stiftelsen Promobilia)

Ljudparken (finansierad av PTS)

Music Puzzle (finansierad av JSPS)

ISHT (finansierad av KK-stiftelsen)

Sound to Sense, Sense to Sound (finansierad av EU)

VEMUS (finansierad av EU)

IMUTUS (finansierad av EU)

BrainTuning (finansierad av EU)

Sounding Objects (finansierad av EU)

AGNULA (finansierad av EU)

Kvalifikationer

Docent i medieteknik, Södertörns högskola (2015)

Pedagogik för högskoleutbildning, KTH (2014)

Teknologie doktor i tal- och musikkommunikation, KTH, Institutionen för tal, musik och hörsel (2010)

Master i musikvetenskap, NTNU Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Trondheim (2000)

Lärarutbildning med tilläggskurser (allmenlærer med opprykk), Høgskolen i Sør-Trøndelag (1999)

Medlemsskap och annat

Nordic Sound and Music Computing Network

Svenska nätverket för funktionshinderforskning

Nordic Network on Disability Research

Aural Diversity Network

Musical Care International Network

The Design Research Society

Jury Utställningen Unga Forskare

Co-chair of the 2023 Sound and Music Computing Conference

Co-chair of the 2019 International Sonification workshop

Co-chair of the Sample Music Society

Co-chair of the TEI 2018 Student Design Challenge

Association for Computing Machinery (ACM)


Kurser

Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation (DT2215), lärare | Kurswebb

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot interaktiv medieteknik, avancerad nivå (DA232X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom medieteknik, grundnivå (DM128X), lärare | Kurswebb

Ljud (DT1175), examinator, kursansvarig, lärare, assistent | Kurswebb

Ljud i interaktion (DT2300), lärare | Kurswebb

Multimodala interaktioner och gränssnitt (DT2140), assistent | Kurswebb

Musikalisk kommunikation och musikteknologi (DT2213), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Människocentrerad teknik för funktionshinder (DM2624), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Mänsklig perception för informationsteknik (DM2350), lärare | Kurswebb