Till innehåll på sidan

KTH och samhället

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar KTH för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Aktuellt

Aktuellt inom de strategiska partnerskapen

Tåg på järnväg i vintermiljö.
KTH och Alstom samarbetar för att utveckla tågtrafiken I Europa som ett led i EU:s satsning på hållbara transporter. (Foto: Alstom/KBD Bilder AB)

KTH och Alstom i samarbete för hållbar järnväg i Europa

EU satsar stort på hållbart resande. Med initiativet EU-Rail är visionen att införa ett integrerat järnvägssystem med hög kapacitet och tillförlitlighet för att minska klimatpåverkan och möta ett ökat...

Läs artikeln
Workshop
KTH Climate Action Centre och Stockholm Environment Institute höll en gemensam workshop 9 december. Foto: Alma Berggren Ek.

Stockholm Environment Institute ny partner till KTH Climate Action Centre

Samskapande och nya lösningar står i fokus för den nya forskningssamverkan mellan KTH Climate Action Centre och miljöforskningsinstitutet SEI. Det gemensamma målet är att snabba på klimatomställningen...

Läs artikeln
Porträttbild på man som pekar på sin namnskylt på en dörr.

Saab och KTH samarbetar för att säkerställa framtidens kompetens

Sedan i maj 2022 är Ingemar Söderquist från Saab adjungerad professor inom inbyggda avioniksystem vid KTH. Genom att arbeta både i industrin och akademin får han bättre bild av KTH:s utbildningar och kan bidra till att de håller sig relevanta för industrin, något som medför stora nyttor både för studenterna och för näringslivet.

Tilldelning av forskningsmedel från samarbetet KTH och Region Stockholm

KTH och Region Stockholm verkar för forskningssamarbeten som bidrar till att Region Stockholms centrala verksamheter stärks. Sedan 2014 har regionen och KTH tillsammans utlyst forskningsmedel för projekt inom hälsa- och medicinteknik, samt kollektivtrafik och regional planering.

Samarbetsprojekt får medel för att forska om genetikens betydelse för sällsynta diagnoser

Zhenliang Ma ska forska för hållbara transportlösningar – tillsammans med Region Stockholm

Erbjudanden för företag och organisationer

Testa idéer och verifiera koncept

Ta del av KTH:s resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

Valvet KTH borggård

Samarbeta i projekt

Få nya infallsvinklar på utmaningar ni står inför genom att samarbeta med en eller flera studenter i projektuppdrag.