ahasd
När man multiplicerar in Z i parentesen, ska man multiplicera Z med både X´ och XY´ dvs (ZX´ + XY´Z) eller ska man endast multiplicera Z med X´ dvs (ZX´ + XY´)